Paginakop meervoudige problemen en delictgedrag

Psychiatrische problemen en criminaliteit

Psychiatrische problemen en criminaliteit

Verslavingen, psychiatrische stoornissen en criminaliteit komen vaak in combinatie met elkaar voor. Wij bieden een moderne aanpak, gericht op alle problematiek van de cliënt. We streven er met onze behandelingen naar om criminaliteit en andere vormen van overlast in de toekomst te voorkomen.

Stoornis en delictgedrag

Een stoornis leidt niet noodzakelijkerwijs tot een delict; een delict wordt niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt door een stoornis. Maar met vele soorten delicten kunnen vele soorten stoornissen samenhangen. Onze gedragsdeskundigen, psychiaters en psychologen brengen in kaart in hoeverre het disfunctioneren op grond van de stoornis een rol heeft gespeeld met betrekking tot het delict gedrag. De rechter bepaalt op basis van dit advies of iemand in aanmerking komt voor een forensische zorgtitel.

Een behandeling op basis van een forensische zorgtitel bestaat uit behandeling in detentie, klinische zorg, poliklinische zorg of opvang in een beschermde woonvorm. Al dan niet in combinatie met toezicht vanuit de (GGZ-) reclassering.

Behandelingen bij forensische problemen

We bieden psychiatrische behandeling en bemiddelen op verschillende levensterreinen (wonen, werk, scholing of  financiën). Wij doen dat in een integraal behandelprogramma, inclusief materieel-juridische dienstverlening en GGZ Reclassering.