Paginakop locaties

Begeleid Wonen Castricum

Begeleid Wonen Castricum

Op Begeleid Wonen Castricum worden mensen begeleid met een dubbele diagnose. Dit betekent dat er sprake is van een verslaving en een psychiatrisch ziektebeeld.

Wij werken in eerste instantie altijd toe naar abstinentie. Echter, als blijkt dat dit uiteindelijk niet haalbaar is, werken wij toe naar gereguleerd gebruik wat binnen maatschappelijk aanvaardbare en veilige grenzen blijft.

Er wordt 24 uur per dag herstelondersteunende zorg en begeleiding geboden op verscheidene leefgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het netwerk, verslaving, psychiatrie, financiën, ziekte-inzicht, woonvaardigheden en zelfstandigheid.