Verstandelijke beperking en psychiatrie kop

Verstandelijke beperking en psychiatrie

Verstandelijke beperking en psychiatrie

In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Dat houdt in dat hun IQ lager is dan 85. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten.

Denk aan:

 • angst
 • somberheid
 • onrust
 • traumatische gebeurtenissen herbeleven
 • vreemde dingen horen of zien

Problemen als je een verstandelijke beperking heeft

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaker dan andere Nederlanders problemen op het gebied van:

 • wonen
 • werken
 • vrije tijd
 • relaties aangaan
 • voor zichzelf opkomen
 • gezondheid
 • veiligheid
 • zelfstandig juiste beslissingen nemen
 • gepaste voorzieningen gebruiken

Daarnaast is de kans van mensen met een verstandelijke beperking om psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen te ontwikkelen twee tot drie keer groter. Hun gedrag kunnen zij dan moeilijk uitleggen. Misschien doen zij zichzelf pijn. Ook kunnen zij lijden of overlast bij familie of hun directe omgeving veroorzaken.

Klinisch Centrum Nootdorp

Klinisch centrum Nootdorp is een behandelcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen. De kliniek is opgericht door Ipse de Bruggen (VG) samen met Parnassia Groep.