Psychose kop

Psychose

Psychose

Een psychose beïnvloedt vaak enorm jouw dagelijks leven. Indrukken van buiten komen veel harder binnen, je bent gespannen en angstig, dingen lijken meer te betekenen dan normaal.

Psychoses: hoe vaak komen ze voor?

Een psychose krijgt men vaak op jonge leeftijd. Jaarlijks ervaren zo'n 3.000 jongvolwassenen in Nederland dit voor het eerst. Vaak is de oorzaak een psychische aandoening. Dat geldt voor ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking. Mannen iets vaker dan vrouwen. De zwaarste vorm qua aandoening is schizofrenie. In Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen deze ziekte.

Oorzaak psychose

De oorzaak van psychose is voor een groot deel genetisch. Andere oorzaken zijn:

  • gebruik van drugs (zoals cannabis)
  • sociale stress

Dopamine speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van een psychose. Dit is een signaalstof in de hersenen.

 

De belangrijkste symptomen zijn:

  • wanen: sterke overtuigingen die niet kloppen met de werkelijkheid
  • hallucinaties: dingen horen, zien, voelen, proeven of ruiken die anderen niet waarnemen
  • minder energie: minder zin om dingen te doen en minder gedachten en woorden
  • verminderde concentratie, geheugen, aandacht: maar ook minder goed snappen van sociale situaties of emoties van anderen
  • stemmingsproblemen: diep in de put of juist overdreven vrolijk

Psychose is een veranderde betekenisgeving aan en waarneming van de wereld om je heen, waarbij je dingen kan horen, zien, voelen en proeven die anderen niet waarnemen. Bastiaan van der Hoeven - Psychiater bij Parnassia