Familie ervaringsdeskundigheid kop

Familie ervaringsdeskundigheid

Familie ervaringsdeskundigheid

Sommige afdelingen van Parnassia werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen.

De FED adviseert en coacht hoe jij om zou kunnen gaan met de situatie waarin jou naast afhankelijk is van psychische zorg en ondersteunt je waar nodig. De FED is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van jouw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier.

Wil je een gesprek met een FED? Vraag aan jouw contactpersoon of de afdeling waar je naaste in zorg is of de afdeling daar gebruik van maakt.