Bij jou thuis/in de wijk kop

Bij jou thuis/in de wijk

Bij jou thuis/in de wijk

Parnassia biedt haar zorg en behandeling aan mensen met ernstige psychiatrische problemen zo dichtbij als mogelijk. Wij zijn van mening dat mensen het beste herstellen, als zij hun kracht binnen hun eigen omgeving en netwerk hervinden.

GGZ teams in de wijk

We proberen opnames zo kort mogelijk te houden en zo veel mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken organiseren we onze zorg en behandeling vanuit de wijken en dorpen waar onze cliënten wonen. Dankzij een wijkgerichte aanpak werken we beter samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij onze patiënten.

Wij hebben onze kennis en expertise gebundeld in GGZ teams (in Noord-Holland noemen we ze FACT-teams) die elk in een eigen postcodegebied werken. In deze GGZ teams zijn (zorg)professionals vanuit meerdere disciplines actief. Zij voeren de zorg- en behandeltaken uit en ondersteunen patiënten bij wonen en leven.

DOC Teams

Het DOC team (Dementie Onderzoek en Casemanagement) in de regio Noord-Holland onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met klachten die mogelijk wijzen op dementie. Onze aanpak is erop gericht patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is.

Geriatrieteams in Den Haag

Het Geriatrieteam in Den Haag en omstreken behandelt thuis en op een van onze drie locaties ouderen met geheugenproblemen die gepaard gaan met gedragsverandering zoals somberheid, plotselinge verwardheid, agressiviteit.

Meer informatie en contactgegevens:

  1. Team President Kennedylaan
  2. Team Carel Reinierskade
  3. Team Leggelostraat