Angst kop

Angst

Angst

De meeste angststoornissen (75%) ontstaan voor het 21e levensjaar en duren voort op latere leeftijd. Voor de meeste angststoornissen, geldt dat deze al vroeg in het leven zijn ontstaan en voortduren op latere leeftijd. Depressie en angst komen vaak samen voor. Meer dan 25% van de oudere mensen met een angststoornis heeft ook een depressie. Het samen voorkomen van angstklachten en depressie is een aanwijzing voor een ernstigere depressie. Vaak wordt de depressie wel herkend door de hulpverlener maar de angststoornis minder vaak.

'Angst is een goede raadgever. Het waarschuwt je tijdig voor gevaar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een angststoornis is een slechte raadgever. Je leert niet wanneer er geen echt gevaar dreigt', zegt Colin van der Heiden, specialismeleider angststoornissen.

Heb ik last van angst?

Angst is iets dat iedereen tot een bepaald punt kent. Iedereen is wel eens angstig. Het is een menselijke reactie op reëel gevaar. Angst is een nuttige emotie: gevaar wordt herkend en we kunnen er snel op reageren. Bij een angststoornis is die angst ongegrond: de omstandigheden vormen geen aanleiding voor de angst. Heb je een angststoornis, dan is het systeem in jouw lichaam ontregeld dat normaal waarschuwt bij een reële dreiging . Daardoor word je onnodig en/of bovenmatig angstig. Een angststoornis zorgt ervoor dat je doodgewone situaties gaat vermijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. De gevolgen van een angststoornis kunnen zeer ernstig zijn, ook voor partner/familieleden.

Oorzaak angst

Er kan een samenhang zijn tussen geheugenproblemen en angstklachten. Zo kunnen het korte termijngeheugen en probleemoplossend vermogen worden aangetast bij de aanwezigheid van angstklachten. Dit wordt vooral bij een gegeneraliseerde angststoornis gezien. Ook worden angstklachten vaker gevonden bij milde cognitieve problemen en kunnen ze een aanwijzing zijn voor ontwikkelen van een dementie op later moment. Er lijkt hier een tweerichtings-effect te zijn, angst heeft een negatief effect op cognitie en andersom.

Angst wordt een ongezonde emotie en ontregelt jouw leven wanneer je:

 • onnodig en/of bovenmatig angstig wordt
 • (bij een fobie) nodeloos situaties ontloopt, waardoor je niet leert dat iets in feite niet gevaarlijk is
 • zich overmatig veel zorgen maakt over bijvoorbeeld werk, geld en gezondheid

Angst bij ouderen

Lichte angstklachten komen boven de 55 jaar in 17,1% van de mannen en 21,5% van de vrouwen voor. Een angststoornis komt bij 10% van de ouderen boven de 65 jaar voor. Het klachtenpatroon van ouderen is doorgaans anders dan die bij (jong)volwassenen, doordat angst bij ouderen vaak tot uiting komt in lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, zich beroerd voelen, nervositeit of benauwdheid en men dit niet zelf herkent als angst. 

Angstklachten

Er zin grote verschillen tussen angstklachten en angststoornissen. Angstklachten zie je veel bij ouderen vooral als er psychiatrische aandoeningen spelen, zoals een depressie of psychose. Ook bij achteruitgang van het kunnen opnemen en verwerken van kennis, zogenaamde cognitieve achteruitgang zoals dementie, kunnen angstklachten spelen. Mensen met dementie of met geheugenproblemen kunnen bijvoorbeeld angstig of wantrouwig worden, doordat ze denken dat er spullen uit hun huis weggehaald zijn.

Angstklachten komen ook voor in combinatie met lichamelijke ziekten, zoals bijvoorbeeld bang zijn om te vallen door duizeligheid, door gebruik van medicijnen en als onderdeel van een andere rol in de maatschappij. Denk dan aan met pensioen gaan of moeten zorgen voor een zieke partner. Dat zijn ingrijpende veranderingen in iemands leven die een fors effect kunnen hebben. Mensen kunnen dan angstig worden omdat ze zich nutteloos gaan voelen, ze vinden dat ze geen bijdrage meer leveren aan de maatschappij.

Angstklachten zorgen voor beperkingen in het dagelijks functioneren. Ook is bekend dat ouderen met angstklachten meer lichamelijke problemen hebben en een hogere kans op overlijden.

Angststoornissen

We weten uit onderzoek dat één op de 10 ouderen in Nederland last heeft van een angststoornis. Toch wordt dit niet altijd goed herkend. Dit komt omdat er een verschil is in de manier waarop de angststoornis zich uit bij ouderen en jongere volwassenen. Mensen met een angststoornis hebben vaak last van

 • duizeligheid
 • bange voorgevoelens
 • bezorgdheid
 • concentratieproblemen
 • ongeduld
 • nervositeit
 • spanning
 • slaapproblemen
 • hartkloppingen
 • zweten
 • benauwdheid

De lang bestaande angststoornissen lijken over het algemeen dezelfde kenmerken te hebben bij ouderen als bij jongere volwassenen. Er zijn ook angsten die vaak op latere leeftijd pas beginnen

 • angst om dement te worden
 • angst om te vallen, waardoor vermijding ontstaat
 • angst voor een ernstige ziekte of een bestaande ziekte

Medicatie advies op maat

Medicatie advies op maat

Gebruik je medicatie voor angst- depressieve- of psychotische klachten, maar heb je te veel bijwerkingen of het gevoel dat de dosis te hoog of te laag is ingesteld? Dan kun je bij de poli Farmacogenetica van Parnassia Groep terecht. Hier geven we een medicatie-advies op maat op basis van DNA. Lees meer over de poli, hoe je hiervoor in aanmerking komt en hoe je je aanmeldt via onderstaande button.