Aanmelden voor beschermd wonen in Den Haag kop

Aanmelden voor beschermd wonen in Den Haag

Aanmelden voor beschermd wonen in Den Haag

Wil je je aanmelden voor MiCasa of Woodstock? Lees dan onderstaande informatie.

Als je een geldige ZZP GGZ-C indicatie hebt

Heb je een geldige ZZP GGZ-C-indicatie (indicatie vanuit het CIZ voor beschermd wonen) die over enige tijd afloopt, mail ons dan: BWparnassia@parnassia.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een screeningsgesprek.
Met de gegevens uit de indicatie en het gesprek wordt vervolgens bekeken welke zorg je nodig hebt en wordt een plaatsingsadvies gegeven. Het kan zijn dat nadere afstemming nodig is, omdat ons zorgaanbod niet helemaal aansluit op jouw zorgvraag/zorgbehoefte. We bekijken dan onder welke voorwaarden plaatsing gerealiseerd kan worden.

Als je geen geldige ZZP GGZ-C indicatie hebt

Melding
Heb je geen geldige ZZP GGZ-C indicatie? Mail naar: BWparnassia@parnassia.nl voor een telefonische afspraak. Zorg bij dat gesprek dat je jouw BSN en contactgegevens bij de hand hebt. Tijdens dit telefoongesprek beoordelen we of jouw melding gegrond is. Is dat het geval dan word je uitgenodigd voor een screeningsgesprek.

Screeningsgesprek
Binnen maximaal vier weken vanaf het moment dat je je hebt aangemeld wordt er met je een screeningsgesprek gevoerd. Hierin wordt nagegaan of je in aanmerking komt voor beschermd wonen.

Wat moet ik meenemen naar het screeningsgesprek voor beschermd wonen?

  1. Geldig en origineel legitimatiebewijs
  2. Geldig en origineel zorgverzekeringsbewijs.
  3. Document van een professional waarin staat dat je psychiatrische problematiek hebt.
  4. Als je een wettelijke vertegenwoordiger (curator / bewindvoerder / mentor) hebt, moet deze schriftelijk toestemming geven of bij het screeningsgesprek aanwezig zijn.

Tijdens het screeningsgesprek wordt gevraagd om een toestemmingsformulier ten behoeve van opvragen van gegevens bij derden (andere hulpverleners, behandelende arts) te ondertekenen. Als je een wettelijke vertegenwoordiger hebt, dan moet deze dit formulier ondertekenen. Indien nodig voeren we verder onderzoek uit; op basis hiervan krijg je een advies.

Advies
Op basis van het screeningsgesprek en eventueel verder onderzoek stellen we een advies op. Wanneer het advies positief is, kun je bij de gemeente Den Haag een aanvraag indienen voor beschermd wonen.

Wij kunnen je ondersteunen bij het indienen van deze aanvraag.

Beschikking
Binnen twee weken nadat de aanvraag is ontvangen stuurt de gemeente Den Haag je een beschikking. Hierin staat bij welke organisatie je beschermd kunt gaan wonen. Deze organisatie neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om de plaatsing te bespreken. Als er (nog) geen plek is in een van de woonvoorzieningen, dan kom je op de wachtlijst. We bekijken dan of er alvast een vorm van begeleiding gegeven kan worden.

Als u beschermd wil wonen met een PGB

Het is ook mogelijk om zelf beschermd wonen te regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Geef dit aan bij de telefonische melding. We bekijken dan of dit in jouw situatie mogelijk is en kunnen je hier meer informatie over geven.

Meer informatie

Neem gerust contact op via mail: BWparnassia@parnassia.nl