Kop hulp bij psychische klachten

Ons aanbod

Ons aanbod

Parnassia levert zorg die goed, veilig en makkelijk toegankelijk is. Dit geldt bij dagelijkse problemen, maar ook als je in een crisissituatie zit. Onze zorg bieden we vrijwillig als het kan, maar gedwongen als het moet.

Zorg is zo intensief als nodig en niet langer dan noodzakelijk. We streven naar een zo effectief mogelijke behandeling gericht op het verminderen van je symptomen en leren omgaan met jouw aandoening. Wij volgen de landelijke afspraken over de zorg en hanteren algemeen erkende methodes en behandelprotocollen.

Afhankelijk van jouw hulpvraag en je wensen bieden wij onze zorg:

De afspraken die we met je maken over jouw behandeling worden altijd in een behandelplan vastgelegd.