paginakop Opname gesloten afdeling CIB

Opname gesloten afdeling CIB

Opname gesloten afdeling CIB

Op de gesloten afdeling van het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) worden mensen (tijdelijk) opgenomen die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling. Dit zijn over het algemeen mensen met gedragsproblemen, zoals agressie en zelfbeschadiging. Veel voorkomende diagnoses zijn persoonlijkheidsproblematiek (zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis) of psychotische problemen (schizofrenie of andere psychotische stoornissen).

Begeleiding

Op de gesloten afdeling van het CIB krijgt iedere patiënt een eigen behandelaar en twee persoonlijk begeleiders. Deze drie personen zijn de belangrijkste gesprekspartners die samen met de patiënt de behandeling vormgeven. De behandelaar bespreekt met de patiënt de doelen van de behandeling. Deze doelen worden opgenomen in het behandelplan. Met de persoonlijk begeleiders maakt de patiënt afspraken over de praktische uitvoering van de behandeling. Deze afspraken worden opgenomen in een verpleegplan. De afdeling werkt vanuit drie speerpunten, te weten: veiligheid, structuur en samenwerking. Deze punten vormen de basis voor de behandeling en de verpleegkundige begeleiding binnen CIB-gesloten.

Behandelingen gesloten afdeling

Binnen CIB-gesloten zijn twee therapieprogramma’s. Afhankelijk van de persoonlijke situatie volgt een patiënt een van deze programma’s (naar linken):

  • groepsgesprekken
  • activiteitenbegeleiding
  • sport en bewegen
  • vaktherapie (beeldend, drama, muziektherapie en psychomotore therapie).

Bovenstaande therapieprogramma’s kunnen eventueel worden aangevuld met individuele non-verbale therapie, activiteitenbegeleiding of sport en bewegen.

Aanmelden

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een ggz-instelling uit de provincies Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland. Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een behandelaar van een andere ggz-instelling. Zij kunnen de mogelijkheid van opname in het CIB uiteraard wel met hun behandelaar bespreken.

In Nederland zijn twee soortgelijke klinieken voor intensieve behandeling (KIB). KIB Amsterdam (onderdeel van Inforsa) bedient de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe en KIB Eindhoven (onderdeel van De Woenselse Poort) de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Ga direct naar het aanmeldformulier.