Dementie kop

Dementie

Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende hersenziektes. 

De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Deze komt ook het vaakst voor. Andere vormen die veel voorkomen: 

  • Vasculaire dementie 
  • Fronto-temporale dementie (FTD) 
  • Lewy body dementie. 

Soms krijgen mensen met dementie te maken met andere (ernstige) psychische problemen, zoals een depressie.

Gedragsveranderingen en dementie 

Gedragsveranderingen bij mensen met dementie komen vaak voor. De mate waarin en het type van de veranderingen, is afhankelijk van het type en de ernst van de dementie. Ook kan het zijn dat de hersenen niet goed meer de spieren kunnen aansturen en laten samenwerken. Dit kan samenhangen met emotionele, gedragsmatige of cognitieve gevolgen. 

Gedragsveranderingen kunnen ook voortkomen uit het streven van het individu om zich met afnemende capaciteiten aan te passen aan de eigen veranderingen en aan de eisen van de omgeving. De wijze waarop iemand reageert op veranderingen hangt samen met persoonlijkheid, levensstijl en ervaringen uit de levensgeschiedenis.

Gedragsveranderingen kunnen daarnaast samenhangen met fysieke factoren, zoals pijn, verstopping of een blaasontsteking. Ook kan het samenhangen met (veranderingen in) medicijngebruik of met verschillende psychische stoornissen (zoals een delier, psychose, depressie, angststoornis of slaapstoornis). Ook sociale en fysieke omgevingsfactoren kunnen grote invloed hebben op het gedrag van mensen met dementie, zoals de nabijheid van naasten en verzorgenden, zinvolle dagbesteding, te veel of te weinig prikkels, vertrouwdheid van omgeving en bewegingsvrijheid. 

In hoeverre gedrag als een probleem wordt ervaren, is afhankelijk van de context en van de waarneming en verwachtingen van de betrokkenen. De emotionele belasting die mantelzorgers en professionele zorgverleners ervaren bij gedrag van een persoon met dementie is niet eenvoudig voorspelbaar en kan bepaald worden door factoren die buiten de persoon met dementie of het gedrag liggen, zoals hun draagkracht, vaardigheden of kenmerken van de omgeving. Ook die factoren bieden mogelijkheden voor interventie.

Kans op dementie

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: 1 op de 3. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er verband is met erfelijke factoren en leefstijl. Mensen die roken, hebben bijvoorbeeld meer kans op een vorm van dementie dan niet-rokende mensen.

Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor welke vorm van dementie ook. Wel kunnen medicijnen het ziekteproces vertragen. Ook kan therapie goed helpen met het omgaan met jouw ziekte.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers in heel de wereld doen onderzoek naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie. Ook in Nederland wordt veel onderzoek gedaan, onder meer door Parnassia Groep.