Rehabilitatie en verblijf kop

Langdurig verblijf

Langdurig verblijf

Jouw psychiatrische problemen kunnen zo ingrijpend zijn dat het niet meer lukt zelfstandig te wonen. Of zelfstandig wonen lukt alleen als je psychiatrische hulp heel dichtbij beschikbaar heeft. Wij bieden een variatie aan mogelijkheden voor rehabilitatie en verblijf. Welke mogelijkheid het beste bij je past, bespreken we na je aanmelding.

Jouw verblijf

Jouw verblijf en zorg worden de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Na deze drie jaar wordt jouw zorg betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze woonvormen vallen niet onder de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO/ beschermd wonen).

Moderne gebouwen

Alle verblijfruimtes zijn ondergebracht in moderne gebouwen. De meeste bevinden zich in een parkachtige omgeving in Den Haag of Castricum. De locaties liggen altijd vlakbij winkels en openbaar vervoer. Afhankelijk van je situatie heb je een eigen kamer of appartement.  

Bekijk bijvoorbeeld: Dorestad in Den Haag, of Breehorn in Castricum.

Voor wie bedoeld

Om in aanmerking te komen voor een van onze verblijfsvormen moet je voldoen aan het volgende:

  • zelfstandig wonen is voor jou niet mogelijk vanwege ernstige psychiatrische problemen
  • je bent ouder dan 18 jaar

Verschillende woonvormen

Welke woonvorm het beste bij je past is afhankelijk van:

  • de intensiviteit van begeleiding die je nodig hebtt. Bijv. 24-uur, alleen overdag of op afspraak
  • de locatie (in de stad of op een van onze terreinen)
  • individueel of in een groep

Aanmelden door behandelaar

De behandelaar (huisarts, psychiater, psycholoog, etc.) kan, in overleg met jou, de aanmelding doen voor een woonvorm.