Direct hulp kop

Direct hulp

Direct hulp

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen levensbedreigende situatie? Bel met jouw huisarts of huisartsenpost. Deze schakelt de crisisdienst in jouw regio in.

Ben je al cliënt bij ons?

Tijdens kantooruren neem je contact op met jouw behandelaar. Het telefoonnummer staat op je uitnodiging of afsprakenkaartje.
Buiten kantoortijden, na 17.00 uur en in het weekend, bel je met 088 357 13 57.

Verwijzers

De telefoonnummers zijn per regio verschillend.

Crisisdienst regio Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

  • Binnen kantoortijden: 088 357 19 99
  • Buiten kantoortijd bel je 088 357 11 30 of 088 357 19 99

Crisisdienst regio Haaglanden

  • Binnen kantoortijden bel je het Verwijzerspunt op 088 357 10 57
  • Buiten kantoortijd bel je 088 357 57 57; vraag naar de dienst spoedeisende psychiatrie