paginakop - Kerngegevens en jaarcijfers

Kerngegevens en jaarrekening

200x200+man+met+pet.png

Parnassia is actief in Noord- en Zuid-Holland in de regio's Haaglanden en Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland.

Regio Haaglanden Zuid-Holland

• In 2017 heeft Parnassia een omzet gerealiseerd van € 108,8 miljoen

• In 2017 behandelde Parnassia 11.555 patiënten

• In 2017 werkten 1022 fte medewerkers bij Parnassia

 

Regio Noord Holland

• In 2017 heeft Dijk en Duin een omzet gerealiseerd van € 55,7 miljoen

• In 2017 behandelde Dijk en Duin 7.625 cliënten

• In 2017 werkten 492 fte medewerkers bij Dijk en Duin

HKZ- gecertificeerd

Wij zijn HKZ- gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat Parnassia:

  • goed georganiseerd is
  • patiënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld

Kamer van Koophandel

Parnassia is in regio Haaglanden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27321702

Parnassia is in de regio Noord-Holland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  als Dijk en Duin onder nummer: 27327117

Parnassia Groep

Parnassia is onderdeel van Parnassia Groep.