Parnassia is actief in de plaatsen Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer.

  • In 2016 heeft Parnassia een omzet gerealiseerd van € 109,8 miljoen
  • In 2016 behandelde Parnassia 12.200  patiënten
  • In 2016 werkten 969 fte medewerkers bij Parnassia

HKZ- gecertificeerd
Parnassia is HKZ- gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat Parnassia:

  • goed georganiseerd is
  • patiënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld

Kamer van Koophandel
Parnassia BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27321702

Parnassia Groep
Parnassia is onderdeel van Parnassia Groep.