paginakop - Kerngegevens en jaarcijfers

Kerngegevens en jaarrekening

200x200+man+met+pet.png

Parnassia is actief in de regio Haaglanden en Noord-Holland.

Parnassia Haaglanden BV

 • In 2020 heeft Parnassia Haaglanden een omzet gerealiseerd van ruim 121 miljoen
 • In 2020 behandelde Parnassia Haaglanden 11.457 cliënten
 • In 2020 werkten 1.033 fte collega’s bij Parnassia Haaglanden

Parnassia Noord-Holland BV

 • In 2020 heeft Parnassia Noord-Holland een omzet gerealiseerd van ruim 66 miljoen
 • In 2020 behandelde Parnassia Noord-Holland 6.950 cliënten
 • In 2020 werkten 524 fte collega’s bij Parnassia Noord-Holland

HKZ- gecertificeerd

Wij zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat Parnassia:

 • goed georganiseerd is
 • patiënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld

Kamer van Koophandel

Parnassia is in regio Haaglanden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27321702

Parnassia is in de regio Noord-Holland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  als Dijk en Duin onder nummer: 27327117

Parnassia Groep

Parnassia is onderdeel van Parnassia Groep.