paginakop - Kerngegevens en jaarcijfers

Kerngegevens en jaarrekening

200x200+man+met+pet.png

Parnassia is actief in de regio Haaglanden en Noord-Holland.

Regio Haaglanden

 • In 2018 heeft Parnassia een omzet gerealiseerd van € 110 miljoen
 • In 2018 behandelde Parnassia 11.235 patiënten
 • In 2018 werkten 1.037 fte medewerkers bij Parnassia

Regio Noord Holland

 • In 2018 heeft Dijk en Duin een omzet gerealiseerd van € 55,7 miljoen
 • In 2018 behandelde Dijk en Duin 7.476 patiënten
 • In 2018 werkten 506 fte medewerkers bij Dijk en Duin

HKZ- gecertificeerd

Wij zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat Parnassia:

 • goed georganiseerd is
 • patiënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld

Kamer van Koophandel

Parnassia is in regio Haaglanden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27321702

Parnassia is in de regio Noord-Holland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  als Dijk en Duin onder nummer: 27327117

Parnassia Groep

Parnassia is onderdeel van Parnassia Groep.