Parnassia is gevestigd in Haaglanden en Zoetermeer. Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), ouderen met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen, ouderen met geheugenklachten, volwassenen met een autisme spectrum stoornis, (jong) volwassenen met een eerste psychose.

Parnassia is een regionale GGZ-instelling geworteld in Den Haag en omgeving. Al meer dan een eeuw zijn wij specialist in psychiatrie. We werken nauw samen met veel instanties en zorgorganisaties om u zo goed en zo persoonlijk mogelijk te ondersteunen. We doen dit vanuit de herstelvisie, waarin we u zoveel mogelijk thuis, in uw wijk of poliklinisch helpen. Dit alles met als doel uw kwaliteit van leven te bevorderen.

Doet u een beroep op ons?

Dan houden we altijd rekening met uw mogelijkheden en beperkingen. Wij willen dat u met succes en naar tevredenheid woont, werkt, leert en sociale contacten onderhoudt.

Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp en in een zelf gekozen leefomgeving. Familie en naasten betrekken wij bij de zorg en bieden wij ondersteuning in hun rol van mantelzorger.

Diverse mogelijkheden

De behandeling en begeleiding variëren qua intensiteit, locatie en manier van aanbieden. Vaak krijgt u te maken met een combinatie van:

  • persoonlijk contact met een hulpverlener
  • behandeling via internet

We zoeken u thuis op, maar u kunt ons ook opzoeken op een plek bij u in de buurt. Als dat nodig is, nemen wij u op in een van onze klinieken. Het liefst vrijwillig, maar soms met dwang. Mijdt u zorg? Dan benaderen wij u actief.

Zowel in de stad, als op onze terreinen bieden wij diverse beschermde woonmogelijkheden. Ook (tijdelijke) opname in ons psychiatrisch verpleeghuis behoort tot de mogelijkheden.