Wie we zijn kop

Wie we zijn

Wie we zijn

Parnassia is gevestigd in de regio's Haaglanden en Noord-Holland. Wij behandelen en begeleiden volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische problemen of dementie. Parnassia helpt op een respectvolle en resultaatgerichte manier bij het te boven komen van de gevolgen van jouw aandoening.

Parnassia is een ggz-instelling geworteld in Den Haag en omgeving en in regio Zaanstreek/Waterland en Midden-Kennemerland. Al meer dan een eeuw zijn wij specialist in psychiatrie. We werken nauw samen met veel instanties en zorgorganisaties om jou zo goed en zo persoonlijk mogelijk te ondersteunen. We doen dit vanuit de herstelvisie, waarin we je zoveel mogelijk thuis, in jouw wijk of poliklinisch helpen. Dit alles met als doel jouw kwaliteit van leven te bevorderen.

Doe je een beroep op ons?

Dan houden we altijd rekening met je mogelijkheden en beperkingen. Wij willen dat je met succes en naar tevredenheid woont, werkt, leert en sociale contacten onderhoudt.

Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp en in een zelf gekozen leefomgeving. Familie en naasten betrekken wij bij de zorg en bieden wij ondersteuning in hun rol van mantelzorger.

Diverse mogelijkheden

De behandeling en begeleiding variëren qua intensiteit, locatie en manier van aanbieden. Vaak krijg je te maken met een combinatie van:

  • persoonlijk contact met een hulpverlener
  • behandeling via internet

We zoeken je thuis op, maar je kunt ons ook opzoeken op een plek bij jou in de buurt. Als dat nodig is, nemen wij je op in een van onze klinieken. Het liefst vrijwillig, maar soms met dwang. Mijd je zorg? Dan benaderen wij je actief.

Zowel in de stad, als op onze terreinen bieden wij diverse beschermde woonmogelijkheden. Ook (tijdelijke) opname in ons psychiatrisch verpleeghuis behoort tot de mogelijkheden.

Betere zorg door diversiteit

Wij werken elke dag aan een werkomgeving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Ieders talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. We sluiten aan op de wensen en behoeften van onze patiënten met oog en gevoel voor diversiteit. Zodat iedereen zich bij ons welkom, veilig en begrepen voelt.

Bekijk onze corporate folder

Bestuur

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over het beleid van Parnassia.

Richard Prins

Richard Prins

Richard Prins

Bestuurder bedrijfsvoering

Marieke van de Ven

Marieke van de Ven

Marieke van de Ven

Bestuurder zorg