Banner hulp bij psychische klachten

Ik voelde me veilig

Informatie over psychische klachten

Informatie over psychische klachten

Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische problemen of dementie. Parnassia in Den Haag en in de regio Noord-Holland behandelt:

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Psychische klachten

Er zijn diverse factoren die meespelen in het ontwikkelen van een angststoornis: 

  • Biologische factoren zoals erfelijkheid
  • Omgevingsfactoren als eenzaamheid en/of weinig sociale steun
  • Levensgebeurtenissen, zowel positief als negatief, zoals geboorte, dood, scheiding, verhuizing of promotie. Zelfvertrouwen en veiligheid kunnen hierdoor onder druk komen te staan.
  • Persoonlijke eigenschappen als slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, geneigd zijn probleemsituaties en conflicten te vermijden.

Meer informatie

Als je autisme hebt, dan ervaar je de wereld op een heel andere manier. Dat komt omdat de manier waarop je hersenen informatie verwerken anders verloopt dan bij mensen zonder autisme. Door autisme is het lastig om losse informatie te ordenen en te verwerken tot een groot samenhangend geheel. Waar anderen een film zien, ziet iemand met autisme eigenlijk allemaal losse beelden.

Meer informatie

Bij een delier is iemand plotseling in de war. De oorzaak is lichamelijk. Bijvoorbeeld een infectie, uitdroging of medicijngebruik.

Meer informatie

Dementie is een hersenaandoening die voornamelijk voorkomt bij oudere mensen. Als je dementie hebt, word je langzaam volledig afhankelijk van de zorg van anderen. De ziekte Alzheimer is de bekendste vorm van dementie.

Meer informatie

Ieder mens heeft zo zijn stemmingen. Een keertje somber of verdrietig zijn hoort daar ook bij en is vaak van voorbijgaande aard. Als somberheid echter langere tijd blijft, kan er sprake zijn van een depressie. Niets of niemand kan je opvrolijken. De interesse in anderen is verdwenen, je ervaart een gevoel van leegte en gebrek aan energie. Jouw dagelijkse doen en laten worden hierdoor belemmerd.

Meer informatie

Iedereen handelt of reageert weleens uit de macht der gewoonte. Maar de hele dag reageren vanuit ingeslepen gedachten, patronen en gevoelens is niet gewoon. Heb je moeite je aan te passen aan een situatie of aan anderen? Beperkt dit jouw dagelijks leven? Dan kan het zijn dat je een persoonlijkheidsstoornis hebt.

Meer informatie

De oorzaak van psychose is voor een groot deel genetisch. Andere oorzaken zijn: gebruik van drugs (zoals cannabis) of sociale stress. Dopamine speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van een psychose. Dit is een signaalstof in de hersenen.

Meer informatie

In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Dat houdt in dat hun IQ lager is dan 85. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten, zoals angst, somberheid of onrust.

Meer informatie

Overige problemen

Overige problemen

Zoek je hulp voor andere psychische problemen of in een andere regio? Parnassia Groep biedt altijd passende hulp voor jouw probleem - Bekijk het overzicht A-Z op de site van Parnassia Groep.