Autisme, Asperger, PDD NOS kop

Autisme, Asperger, PDD NOS

Autisme, Asperger, PDD NOS

Als je autisme hebt, dan ervaar je de wereld op een heel andere manier. Dat komt omdat de manier waarop je hersenen informatie verwerken anders verloopt dan bij mensen zonder autisme. Door autisme is het lastig om losse informatie te ordenen en te verwerken tot een groot samenhangend geheel. Waar anderen een film zien, ziet iemand met autisme eigenlijk allemaal losse beelden.

Zo ziet de wereld eruit als je autistisch bent. Om iedereen te laten zien en horen wat autisme is, liet de Engelse National Autistic Society een video maken van een autistisch jongetje dat door een winkelcentrum loopt. Verblindende lichten, oorverdovende geluiden en angstaanjagende gezichten: zou jij het aankunnen?

Autisme is niet eenvoudig vast te stellen. Een psycholoog of psychiater doet  uitgebreid onderzoek, waarbij natuurlijk gelet wordt op de kenmerken van autisme. Bij het vaststellen van een diagnose wordt ook rekening gehouden met de inbreng van de naasten.  

Verzamelnaam voor autisme

De verzamelnaam voor alle verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen is autisme spectrum stoornis (ASS). Hierbij is sprake van een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Dit heeft tot gevolg dat mensen met autisme minder goed sociale contacten kunnen leggen, de communicatie verloopt moeizamer (dingen die gezegd worden worden vaak verkeerd geïnterpreteerd of er volgt een verkeerde reactie). Mensen met autisme hebben een gedragspatroon dat zich herhaalt. Hun interesse en activiteiten kunnen gericht zijn op één onderwerp of een zeer beperkt aantal onderwerpen. Voor andere zaken tonen zij geen belangstelling. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger of juist minder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals pijn of geluiden. De kenmerken verschillen per persoon omdat de verstoorde informatieverwerking bij iedere persoon met autisme anders is. Ook de levensfase waarin iemand zich bevindt speelt daarin een rol. Jongens en mannen hebben vaker te maken met autisme dan meisjes en vrouwen.

Vormen van autisme

Onder de officiele verzamelnaam autisme spectrum stoornis (ASS), vallen de volgende soorten autisme:

  • autistische stoornis. Vroeger werd dit vaak klassiek autisme genoemd
  • syndroom van Asperger
  • PDD-NOS (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified)
  • Multiple complex Development Disorder (McDD). Deze soort behoort officieel niet tot ASS, maar wordt gezien als een variant van PDD-NOS.

Oorzaak autisme

De precieze oorzaak van autisme is nog onbekend. Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Wel is sprake van verschillende risicofactoren. Erfelijkheid speelt bijvoorbeeld een rol, net als de leeftijd van ouders bij de bevruchting. Een laag geboortegewicht staat ook bekend als risicofactor. De manier van opvoeden is zeer zeker geen aanleiding voor het ontstaan van autisme.

Met autisme word je geboren en het is niet te genezen. Autisme speelt dus je levenslang een rol. Hoe groot die rol is en wat dat precies betekent, verschilt  per persoon.  Ook de levensfase waarin je zit, bepaalt hoe groot de invloed van autisme is. Behandeling kan wel bepaalde verschijnselen van autisme verminderen.

Gevolgen autisme

ASS, de verzamelnaam voor autismesoorten, is een stoornis met de kans op forse gevolgen voor het dagelijks functioneren. Het kan school, werk, het meedraaien binnen het gezin en sociale relaties beïnvloeden.

De verschillende soorten autisme hebben elk ook een eigen impact. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, anderen daarentegen zoeken juist het contact met anderen op. Dit gebeurt dan op zo’n wijze dat de ander persoon het als vreemd of merkwaardig ervaart.
Autisme kan voorkomen in verschillende gradaties van ernst. Dat hangt af in welke mate de autisme kenmerken voorkomen bij iemand. Dit kan de reden zijn, dat bij sommige mensen pas op latere leeftijd duidelijk is dat zij kampen met autisme. Er was altijd iets bijzonders, maar om er nou precies de vinger op te leggen lukte niet. Door de diagnose vallen puzzelstukjes ineens op hun plek.

Autisme kan leiden tot psychische problemen. Voorbeelden zijn dwangmatig gedrag of depressie.

Nederlandse Vereniging voor Autisme