Heb ik autisme, asperger of PDD-NOS? kop

De symptomen en kenmerken van ASS, Autisme & Asperger

De symptomen en kenmerken van ASS, Autisme & Asperger

Een heleboel kenmerken en symptomen kunnen wijzen op een autisme spectrum stoornis. De verschillende vormen van autisme variëren ook qua kenmerken. Grofweg zijn er drie clusters van symptomen die bij iedere vorm van autisme een rol spelen en in verschillende mate voorkomen. Daardoor zie je bij mensen met autisme verschillend gedrag.

Wat is ASS?

De verzamelnaam voor alle verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen is autisme spectrum stoornis (ASS). Hierbij is sprake van een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Onder autisme spectrum stoornis (ASS), vallen de volgende soorten autisme:

 • autistische stoornis. Vroeger werd dit vaak klassiek autisme genoemd
 • syndroom van Asperger
 • PDD-NOS (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified)
 • Multiple complex Development Disorder (McDD)

ASS symptomen 

De meest voorkomende kenmerken van ASS zijn:

 • Je legt minder goed sociale contacten;
 • Je gaat helemaal op in dingen die je interessant vindt;
 • Je communicatie verloopt moeizamer en/of je interpreteerd dingen verkeerd;
 • Je hebt een gedragspatroon dat zich herhaalt;
 • Je bent gevoeliger of juist minder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals pijn of geluiden.

De kenmerken van Autisme Spectrum Stoornis

Autisme spectrum stoornis kenmerken zijn onder te verdelen in drie verschillende categorieën, contact, communicatie en gedrag. Hieronder staan de drie soorten kenmerken van ASS voor je op een rij. 

1. Problemen bij de sociale interactie (contactstoornis)

Een contactstoornis betekent dat je een of meer van de volgende kenmerken herkent:

 • moeite met persoonlijk of sociaal contact zoals vriendschappen sluiten en onderhouden. Je maakt op een opvallend andere manier contact dan mensen zonder autisme dat doen.
 • moeite om te begrijpen wat een ander van u verwacht
 • het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen
 • weinig aandacht voor de ander. Bijvoorbeeld uiten door het praten tegen iemand, in plaats van met iemand. Iemand met autisme vraagt zich niet af ‘is de ander wel geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb’
 • geen oogcontact maken, langs iemand heen kijken
 • niet goed in staat zijn om met andere mensen bezigheden, plezier of prestaties te delen.

2. Autisme communicatie kenmerken

 • vertraagde taalontwikkeling, pas gaan praten vanaf het derde levensjaar
 • het taalbegrip schiet tekort. Woorden worden altijd letterlijk genomen, een sarcastische toon in een opmerking wordt niet herkend. Dubbele betekenissen of (woord)grapjes worden niet begrepen.
 • eigenaardigheden in taalgebruik zoals te hard praten, eentonig, letterlijk herhalen van woorden die u van anderen heeft gehoord (echolalie), zelf woorden maken (neologismen)
 • het gaande houden van gesprekken kost grote moeite.

3. ASS gedrag en andere symptomen

 • als je niet je eigen gewoonten en routines kunt volgen, dan kun je in paniek raken of een woedeuitbarsting krijgen.
 • mogelijk ben je overgevoelig of juist helemaal niet gevoelig voor pijn, warmte en kou en geluiden.
 • de manier van bewegen is houterig, je zwaait veel met je handen (praten met de handen)
 • je richt je heel sterk op een onderwerp en hebt weinig tot geen belangstelling voor andere onderwerpen.

ASS kenmerken bij jongeren en volwassenen

Autisme komt bij kinderen, jongeren en volwassenen voor. Ouders merken bij kinderen van jongere leeftijd al vaak dat hun kind anders is, maar meestal valt het echt op als kinderen naar de basisschool gaan. Hun kind speelt bijvoorbeeld minder vaak met andere kinderen of heeft moeite met de otwikkeling van communicatie. Kijk bij onze collega's van Youz voor meer informatie over autisme bij kinderen.

Er is tegenwoordig veel meer aandacht voor autisme bij volwassenen. Steeds meer mannen en vrouwen ontdekken dat zij een vorm van autisme hebben en krijgen de diagnose ASS op latere leeftijd. Dat kan op jongvolwassen leeftijd zijn, maar het is geen uitzondering dat dat pas veel later gebeurt. Bij veel van deze volwassenen is het autisme niet opgevallen doordat in hun leven de werk-, woon- en leefomgeving zo goed paste bij het autisme. Het autisme wordt vaak pas opgemerkt op het moment dat er grote veranderingen spelen (bijvoorbeeld corona, ziekte, verbreken relatie, verhuizen of het veranderen van baan), of als er wordt gekeken naar achterliggende factoren van terugkerende problemen.

Vaak is er sprake van een geschiedenis van problemen rondom onderwerpen als onderwijs, werk vinden en werk behouden of het vinden en behouden van een partnerrelatie. Maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn.

 

"Heb ik autisme?", vraag je je misschien af. Of herken je je in de symptomen van de autisme spectrum stoornis? Trek zelf geen conclusies, maar ga naar je huisarts. Die helpt je verder met eventueel een doorverwijzing naar de hulp van Parnassia.