Familieraad kop

Familieraad

Familieraad

Als familie weet je als geen ander wat het betekent als jouw familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Jouw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze zorg.

Vanuit die ervaring is er een regionale Familieraad ván, door en voor familie en direct betrokkenen van onze patiënten. Dit is een regionale familieraad voor familie en directbetrokkenen van onderdelen van de Parnassia Groep die in de regio actief zijn.

Belangen

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De raad is ervan overtuigd dat patiënten door ons beter behandeld kunnen worden als familieleden nauwer bij de behandeling betrokken worden. De Familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met een bestuurder van Parnassia Groep.

Gevraagd en ongevraagd

Via de Familieraad kun je als familielid gevraagd en ongevraagd jouw visie geven op onze hulpverlening.

De Familieraad

 • behartigt gezamenlijke belangen van familie
 • overlegt met de bestuurder en de directies van de onderdelen van Parnassia Groep
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een bestuurder als formele gesprekspartner
 • overlegt met de cliëntenraden en de concern cliëntenraad
 • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
 • stimuleert de betrokkenheid van en de samenwerking met de familie bij de behandeling
 • stimuleert goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van de zorg.

Hoe werkt de Familieraad

Als de Familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de Familieraad door naar de Familievertrouwenspersoon.

Krachten bundelen

Om het doel van de Familieraad te bereiken is intensief contact met jou als familie nodig. Wij nodigen je uit ons te laten horen wat jij van de zorg en hulpverlening vindt, zodat wij weten hoe wij je belangen goed kunnen behartigen en je kunnen vertegenwoordigen. De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Ben je familielid van een patiënt bij ons, dan kun je lid worden.

Meld je aan

Voor diverse werkzaamheden zijn mensen nodig. Als je niet van vergaderen houdt, kun je bijvoorbeeld:

 • namens familie optreden als contactpersoon bij de afdelingen
 • helpen bij het organiseren van familieavonden
 • een nieuwsbrief opstellen
 • een onderzoekje doen
 • beleidsstukken van advies voorzien.

Contact

Familieraad Haaglanden en Noord-Holland