Wachttijden kop

Wachttijden

Wachttijden

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website staat meer informatie. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van jouw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Jouw behandelaar/degene die het eerste gesprek met je voert kan je uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd te bekorten, zodat je snel kunt starten met jouw behandeling en herstel.

  • Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken je moet wachten tussen aanmelding en jouw intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Behandelwachttijd (B): hoeveel weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van de behandeling. Wij streven ernaar de start van jouw behandeling te laten aansluiten op de intake.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met jou afgestemd wat nodig is.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

Soms kun je sneller behandeld worden op een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vind jij de wachttijd te lang en wil je weten of behandeling op een van onze andere locaties mogelijk is? Bespreek dit dan met het team/de vestiging waarvoor je bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van) Parnassia Groep. Op die site staan wachttijden van het overgrote deel van onze vestigingen. Door een technisch probleem ziet u bij enkele vestigingen staan ‘Deze aanbieder heeft geen wachttijden aangeleverd.’ Dit betekent niet dat er geen wachttijden zijn. Wilt u van die vestigingen weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Wachttijden in de regio Haaglanden

Gewijzigd op 04-10--2022​​​​​​

Vestiging A B
GGZ team Morgenstond/Wateringse Veld n.v.t. n.v.t.
GGZ team Rijswijk/Ypenburg n.v.t. n.v.t.
(Ambulant) Geriatrie Team Haaglanden          3.3 1.1
Centrum Autisme Haaglanden  17 8.4
Centrum Eerste Psychose (CEP) 0 1.1
GGZ team Bohemen/Waldeck 1 3.9
GGZ team Bouwlust 0 0
GGZ Team Centrum 0 0.6
GGZ team Haagrand 2.7 1
GGZ team Moerwijk 0 8.1
GGZ Team Scheveningen/Mariahoe 9.1 4.2
GGZ Team Segbroek 8 8.9
GGZ team Spoorwijk/Laak 5.4 3.4
GGZ Team Zeeheldenkwartier 14 19.9
Jong Volwassenen Team (JVT) 2.4 1.4
Ouderen Psychiatrie Haaglanden 6.4 3.1
Toeleiding Consultatie & Advies (TCA) 1.9 1.8
Verstandelijk Beperkingen & Psychiatrie  n.v.t. n.v.t.
Ouderen Zoetermeer 7.9 2.6
Volwassenen Zoetermeer n.v.t. n.v.t.
​​​​​​​​

Voor de teams die crisisvoorkomende c.q. -vervangende zorg bieden (TOP en Transferium), geldt nooit een wachttijd.

Wachttijden in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

Gewijzigd op 04-10-2022​​​​​​​​​​​​​​

Vestiging A B
Autisme team Noord Holland               n.v.t. n.v.t.
DOC team Midden Kennemerland             4.2 5
DOC team Waterland n.v.t. n.v.t.
DOC team Zaanstreek  6.2 12
FACT Beverwijk/Heemskerk                 n.v.t. n.v.t.
FACT Castricum                           6.1 15.6
FACT Velsen                              16.9 3.3
FACT Waterland                           23.9 1
FACT Zaanstreek 4.7 3.8
Geronto Psychiatrie  Midden Kennemerland 6.1 2.9
Geronto Psychiatrie  Waterland           16.2 5.6
Geronto Psychiatrie  Zaanstreek          9.3 3.8
 

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Als je bij een vestiging n.v.t. ziet, betekent het niet dat er geen wachttijd is. Wil je weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.