Wachttijden kop

Wachttijden

Wachttijden

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website staat meer informatie. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van jouw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Jouw behandelaar/degene die het eerste gesprek met je voert kan je uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd te bekorten, zodat je snel kunt starten met jouw behandeling en herstel.

  • Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken je moet wachten tussen aanmelding en jouw intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Behandelwachttijd (B): hoeveel weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van de behandeling. Wij streven ernaar de start van jouw behandeling te laten aansluiten op de intake.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met jou afgestemd wat nodig is.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

Soms kun je sneller behandeld worden op een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vind jij de wachttijd te lang en wil je weten of behandeling op een van onze andere locaties mogelijk is? Bespreek dit dan met het team/de vestiging waarvoor je bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van) Parnassia Groep. Op die site staan wachttijden van het overgrote deel van onze vestigingen. Door een technisch probleem ziet u bij enkele vestigingen staan ‘Deze aanbieder heeft geen wachttijden aangeleverd.’ Dit betekent niet dat er geen wachttijden zijn. Wilt u van die vestigingen weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Wachttijden

Gewijzigd op 7-3-2024

Vestiging/team A B
Parnassia (Ambulant) Geriatrie Team Haaglanden 4,2 1,3
Parnassia Centrum Autisme Haaglanden 29,3 6,6
Parnassia Centrum Eerste Psychose (CEP) 3,8 0,5
Parnassia DOC team Midden Kennemerland 5,9 2,9
Parnassia DOC team Zaanstreek 6,5 7,5
Parnassia FACT Beverwijk/Heemskerk 31,8 2,2
Parnassia FACT Castricum 11,7 1,5
Parnassia FACT Velsen 15,0 3,6
Parnassia FACT Waterland 15,5 2,0
Parnassia FACT Zaanstreek 11,9 1,4
Parnassia Geronto Psychiatrie  Midden Kennemerland 20,7 6,2
Parnassia Geronto Psychiatrie  Waterland 8,4 4,8
Parnassia Geronto Psychiatrie  Zaanstreek 9,9 4,1
Parnassia GGZ team Bohemen/Waldeck 10,3 1,5
Parnassia GGZ team Bouwlust 7,1 0,9
Parnassia GGZ Team Centrum 7,6 0,5
Parnassia GGZ team Haagrand 7,3 1,1
Parnassia GGZ team Moerwijk 5,2 2,1
Parnassia GGZ Team Scheveningen/Mariahoe 18,2 1,7
Parnassia GGZ Team Segbroek 6,6 2,9
Parnassia GGZ team Spoorwijk/Laak 7,7 2,5
Parnassia GGZ Team Zeeheldenkwartier 10,8 1,6
Parnassia Jong Volwassenen Team (JVT) 14,3 1,0
Parnassia Ouderen Psychiatrie Haaglanden 15,8 1,1
Parnassia Ouderen Zoetermeer 11,1 2,8
Parnassia Toeleiding Consultatie & Advies (TCA) 3,2 0,8
Parnassia Verstandelijk Beperkingen & Psychiatrie (VB&P) 12,1 2,7
Parnassia Volwassenen Zoetermeer 8,1 2,7

 

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Als je bij een vestiging n.v.t. ziet, betekent het niet dat er geen wachttijd is. Wil je weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.