Delier kop

Wat is een delier?

Wat is een delier?

Bij een delier is iemand plotseling in de war. De oorzaak is lichamelijk. Bijvoorbeeld een infectie, uitdroging of medicijngebruik.

Een delirium (delier) is een veel voorkomende en plotselinge vorm van verwardheid waarbij wisselingen in bewustzijn en stoornissen in de aandacht de belangrijkste symptomen zijn. Er is altijd sprake van een onderliggende lichamelijke oorzaak. Oudere mensen met geheugenproblemen, zoals dementie, lopen het grootste risico op een delirium. Bij oudere en kwetsbare cliënten kunnen relatief kleine veranderingen zoals een wijziging van medicatie of slapeloosheid een delirium uitlokken. Een delirium is vaak een voorbode van een algehele achteruitgang in cognitie en functioneren. Het is dan ook belangrijk een delirium snel te herkennen en te behandelen

Delier: oorzaken

Er kunnen heel veel oorzaken zijn. Een paar voorbeelden:

  • blaasontsteking of andere infectie
  • hart- of longziekten
  • operatie
  • bepaalde medicijnen