Symptomen bij delier kop

Symptomen bij delier

Symptomen bij delier

Iemand met een delier reageert heel anders dan anders.

  • herkent zijn naasten niet meer
  • denkt voorwerpen of beestjes te zien, terwijl ze er niet zijn
  • kan heel angstig of boos zijn
  • is overdag suf of juist heel onrustig
  • slaapt vaak 's nachts heel slecht
  • onthoudt bijna niets meer

Voor familie, vrienden of andere naasten kan een delier heel schokkend zijn. Het vertrouwde contact is ineens niet of nauwelijks meer mogelijk. Iemands manier van doen wisselt sterk.