banner ik zoek hulp

Ik heb de kracht gevonden om mijn probleem aan te pakken

Ik zoek hulp

Ik zoek hulp

Parnassia levert zorg die goed, veilig en makkelijk toegankelijk is. Dit geldt bij dagelijkse problemen, maar ook als je in een crisissituatie zit. Onze zorg bieden we vrijwillig als het kan, maar gedwongen als het moet.

Zorg is zo intensief als nodig en niet langer dan noodzakelijk. We streven naar een zo effectief mogelijke behandeling gericht op het verminderen van uw symptomen en leren omgaan met jouw aandoening. Wij volgen de landelijke afspraken over de zorg en hanteren algemeen erkende methodes en behandelprotocollen.

Afhankelijk van jouw hulpvraag en je wensen bieden wij onze zorg:

Cliëntenportaal

Parnassia maakt gebruik van een digitaal cliëntenportaal. Dit online platform bevat voor cliënten van 12 jaar en ouder een compleet aanbod eHealth modules die tijdens de behandeling ingezet kunnen worden. Daarnaast is voor cliënten van 16 jaar en ouder het mogelijk in het Cliëntenportaal digitaal AVG toestemmingen te geven en een deel van het medisch dossier in te zien.