Kosten behandeling kop

Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van jouw behandeling en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn jouw zorgverzekeraar, je gemeente, of justitie.

Je betaalt in ieder geval jouw eigen risico. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met jouw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Je zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van jouw behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. Je moet ook een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Wijzigingen eigen risico 2022
De zorgverzekeraar vergoedt jouw zorg. Per 1 januari 2022 verandert de manier van declareren en vergoeden. Als cliënt merk je daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van ons eerder en duidelijkere facturen die je direct kan inzien. En je behandeling telt élk jaar mee voor het eigen risico. Ook dat is nieuw voor de ggz. Je krijgt deze rekening eerder dan je gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. Je kan als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die je van ons gewend bent. Deze veranderingen zijn bepaald door het ministerie van VWS. Wij kunnen hier helaas niets aan veranderen. We willen je wel graag goed informeren. ​​​​​​​

Lees meer > ​​​​​​​

Gemeente

​​​​​​​Jouw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als je een indicatie hebt voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt jouw gemeente.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.