Dak- en thuislozen kop

Dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen

Voor dak- en thuislozen met verslavingsproblemen heeft Parnassia twee aparte woonvoorzieningen. Vaak is er ook sprake van psychiatrische problemen. Door hun ziekte zijn mensen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waar ze niet zelf meer uit komen. Schulden, geen dak boven hun hoofd en geen contact meer met familie spelen een grote rol in hun leven.

Woodstock

Woodstock biedt een woonplek aan mensen ouder dan 45 jaar, die al jarenlang verslaafd zijn en in sommige gevallen ook psychiatrische problemen hebben. Vaak hebben zij al vele pogingen gedaan om van hun verslaving te herstellen en is dat niet gelukt.

Unieke woonvoorziening

Het unieke aan Woodstock is dat er een gedoogbeleid is; de bewoners mogen middelen blijven gebruiken in hun eigen kamer. Verder worden ze begeleid, krijgen ze drie maaltijden per dag en medische zorg. En kunnen ze binnen de opvang werken voor zakgeld.

Dankzij Woodstock wordt voorkomen dat deze mensen de maatschappij overlast bezorgen en buiten op straat  moeten slapen. Woodstock biedt ze een rustige en veilige plek om te wonen en geeft bewoners de mogelijkheid om hun leven weer op de rit krijgen.

“Het is mooi om te zien hoe mensen tot rust komen die in Woodstock wonen. Niet meer de spanning van waar moet ik slapen, hoe moet ik overleven. Met Woodstock kunnen we ze een huis bieden waar zij zich thuis voelen. Dat voelt heel dankbaar.” - Yvonne Zeller, begeleider van Woodstock, werkt al 25 jaar met verslaafden, in het tv-programma Beau Five Days inside.

MiCasa

MiCasa is een woonvoorziening voor mensen met een dubbele diagnose (verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek) en waar middelengebruik gedoogd wordt. Wij bieden plek aan 47 bewoners die hier mogen verblijven voor de duur van maximaal 5 jaar. In deze periode werken wij aan herstel en uitstroom. Binnen onze woonvorm hebben wij een groot team met diverse disciplines waardoor wij op alle vlakken hulp en ondersteuning kunnen bieden. Wij beschikken over een psychiater, maatschappelijk werker, huisarts, koks, werkbegeleiders en het woonteam.

Onze visie

Het team van MiCasa accepteert je middelengebruik (verslaving) evenals je psychiatrische problematiek en wil samen met jou werken aan het leren omgaan met de problemen die je ondervindt op verschillende leefgebieden. Zodat je met succes en tevredenheid kunt wonen, werken, leren of sociale contacten hebben in de omgeving van je keuze met zo min mogelijk maar indien nodig of gewenst wel beschikbare professionele hulp. Dagbesteding is belangrijk in onze visie, dit betekent dat het belangrijk is dat je overdag bezig bent met activering, dagloon, scholing, hobby, sport, techniek etc.

Aanmelden bij MiCasa

Aanmelden voor MiCasa gaat via de gemeente. Vul hier het aanmeldformulier in. IFZO aanmeldingen kunnen gedaan worden bij Parnassia zelf via de aanmeldpagina.