Aanmelden voor beschermd wonen

Wilt u zich  aanmelden voor MiCasa of Woodstock? Lees dan onderstaande informatie.

Als u een geldige ZZP GGZ-C indicatie heeft

Heeft u een geldige ZZP GGZ-C-indicatie (indicatie vanuit het CIZ voor beschermd wonen) die over enige tijd afloopt, dan kunt u zich melden via telefoon: 088 3576534. U wordt dan uitgenodigd voor een screeningsgesprek.
Met de gegevens uit de indicatie en het gesprek wordt vervolgens bekeken welke zorg u nodig heeft en wordt een plaatsingsadvies gegeven. Het kan zijn dat nadere afstemming nodig is, omdat ons zorgaanbod niet helemaal aansluit op uw zorgvraag. We bekijken dan onder welke voorwaarden plaatsing gerealiseerd kan worden.

Als u geen geldige ZZP GGZ-C indicatie heeft

Melding
Heeft u geen geldige ZZP GGZ-C indicatie? Dan kunt u bellen naar 088 357 65 34. Zorg dat u uw BSN en contactgegevens bij de hand hebt. Tijdens dit telefoongesprek beoordelen we of uw melding gegrond is, waarna u wordt uitgenodigd voor een screeningsgesprek.

Screeningsgesprek
Binnen maximaal vier weken vanaf het moment dat u zich heeft gemeld wordt er met u een screeningsgesprek gevoerd. Hierin wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor beschermd wonen.

Wat moet ik meenemen naar het screeningsgesprek voor beschermd wonen?

  1. Geldig en origineel legitimatiebewijs
  2. Geldig en origineel zorgverzekeringsbewijs.
  3. Document van een professional waarin staat dat u psychiatrische problematiek heeft.
  4. Als u een wettelijke vertegenwoordiger (curator / bewindvoerder/mentor) heeft, moet deze schriftelijk toestemming geven of bij het screeningsgesprek aanwezig zijn.

Tijdens het screeningsgesprek wordt u gevraagd om een toestemmingsformulier ten behoeve van opvragen van gegevens bij derden (andere hulpverleners, behandelende arts) te ondertekenen. Als u een wettelijke vertegenwoordiger heeft, dan moet deze dit formulier ondertekenen. Indien nodig voeren we verder onderzoek uit; op basis hiervan krijgt u een advies.

Advies
Op basis van het screeningsgesprek en eventueel verder onderzoek stellen we een advies op. Wanneer het advies positief is, kunt u bij de gemeente Den Haag een aanvraag indienen voor beschermd wonen.

Wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van deze aanvraag.

Beschikking
Binnen twee weken nadat de aanvraag is ontvangen stuurt de gemeente Den Haag u een beschikking. Hierin staat bij welke organisatie u beschermd kunt gaan wonen. Deze organisatie neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om de plaatsing te bespreken. Als er (nog) geen plek is in een van de woonvoorzieningen, dan komt u op de wachtlijst. We bekijken dan of er alvast een vorm van begeleiding gegeven kan worden.

Als u beschermd wil wonen met een PGB

Het is ook mogelijk om zelf beschermd wonen te regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Geef dit aan bij de telefonische melding. We bekijken dan of dit in uw situatie mogelijk is en kunnen u hier meer informatie over geven.

Meer informatie

Neem gerust contact op via tel. 088 357 65 34.