Onze locaties kop

MiCasa

MiCasa

MiCasa is een woonvoorziening voor mensen met een dubbele diagnose (verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek) en waar middelengebruik gedoogd wordt.

Wij bieden plek aan 47 bewoners die hier mogen verblijven voor de duur van maximaal 5 jaar. In deze periode werken wij aan herstel en uitstroom. Binnen onze woonvorm hebben wij een groot team met diverse disciplines waardoor wij op alle vlakken hulp en ondersteuning kunnen bieden. Wij beschikken over een psychiater, maatschappelijk werker, huisarts, koks, werkbegeleiders en het woonteam.

Onze visie

Het team van MiCasa accepteert je middelengebruik (verslaving) evenals je psychiatrische problematiek en wil samen met jou werken aan het leren omgaan met de problemen die je ondervindt op verschillende leefgebieden. Zodat je met succes en tevredenheid kunt wonen, werken, leren of sociale contacten hebben in de omgeving van je keuze met zo min mogelijk maar indien nodig of gewenst wel beschikbare professionele hulp. Dagbesteding is belangrijk in onze visie, dit betekent dat het belangrijk is dat je overdag bezig bent met activering, dagloon, scholing, hobby, sport, techniek etc.

Aanmelden bij MiCasa

Aanmelden voor MiCasa gaat via de gemeente.