Miles kop

Miles

Miles

Iedere ggz-instelling waar patiënten langdurig verblijven, krijgt er vroeg of laat mee te maken: patiënten die onbegeleid op pad gaan en niet op het afgesproken tijdstip terugkeren. Bijvoorbeeld doordat ze de tijd zijn vergeten, verdwaald zijn, niet willen terugkomen of hun psychische gesteldheid plotseling achteruit gaat.

Stressvol voor hen - hun gezondheid en persoonlijke veiligheid kunnen op het spel staan - maar ook voor naasten en zorgverleners. Zo’n vermissing leidt immers tot veel bezorgdheid. Als er sprake is van verward gedrag bij een patiënt, kan dat maatschappelijke onrust geven.

Innovatieve smartwatch

Zover hoeft het vanaf nu gelukkig niet meer te komen. Dankzij Miles, een unieke, innovatieve smartwatch en app. Dit ‘slimme’ zorghorloge maakt het mogelijk om patiënten uit de klinieken digitaal te ondersteunen en begeleiden bij het veilig durven aangaan van hun afgesproken vrijheden en hen zorg-op afstand te bieden. Zo nodig helpt Miles ook om mensen die niet (op tijd) terugkeren te vinden, waarna ze desgewenst kunnen worden opgehaald.

Voordelen

Voor patiënten

 • Stap voor stap oefenen met meer (bewegings)vrijheid
 • Gevoel van veiligheid door digitaal vangnet
 • Herstel van sociale vaardigheden en maatschappelijk netwerk
 • Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • In de pilotfase voor patiënten kosteloos in aanschaf en gebruik

Voor naasten

 • Vertrouwen en rust
 • Betere kwaliteit van leven voor hun dierbare

Voor instelling / zorgverleners

 • Meer mogelijkheden voor herstelgerichte zorg
 • Het bieden van zorg-op-afstand en begeleiding-op-maat
 • Samen met een patiënt stap voor stap werken aan meer vrijheid
 • Voorkomt vermissingen van patiënten
 • Simpel in gebruik

Hoe zit het met de privacy?

De privacy van patiënten is te allen tijde gewaarborgd. Zo zijn zij via een anonieme code geregistreerd in het systeem. Als het alarm afgaat, kunnen alleen zorgverleners zien waar een patiënt zich bevindt. Nadat hij is teruggekeerd, worden de verzamelde locatiegegevens binnen 24 uur uit het systeem verwijderd. Vanzelfsprekend voldoet Miles aan alle wettelijke eisen omtrent privacy.

Samenwerking Parnassia Haaglanden en Stichting Bestaanskracht

Parnassia ondersteunt dit initiatief en heeft op 6 januari 2021 de samenwerking met Stichting Bestaanskracht rond de inzet van de smartwatch Miles bezegeld met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Parnassia bestuurder Jurgen Verbeeck en projectleider Martin van der Weg. Vanaf de start van het project zijn zowel zorgprofessionals, patiënten, patiëntenraad als de familieraad betrokken.

Pilot in Den Haag

In januari 2021 is gestart met een pilot op locatie Monsterseweg in Den Haag. Onze hulpverleners konden kennis maken met Miles; het zorghorloge dat vanaf maart met een aantal patiënten zal worden getest. De resultaten zijn tot nu toe zeer positief.

Ontstaan uit de praktijk

Miles is een initiatief van de Stichting Bestaanskracht, opgericht door de familie Van der Weg. Hun zoon/broer heeft ernstige psychische klachten en verblijft in een ggz-instelling. Als hij onbegeleid op pad gaat, keert hij soms niet terug. Met grote zorgen en stress tot gevolg. Voor hemzelf, zijn familie en zijn zorgverleners. Op zoek naar een oplossing hebben de ouders en zussen in 2017 het initiatief genomen voor het Project Patiënt Vinder waaruit Miles is voortgekomen. Met als doel: niet alleen hun eigen zoon en broer te helpen, maar ook alle andere ggz-patiënten, naasten en zorgprofessionals in vergelijkbare situaties.

Meer informatie over Miles

Voor meer informatie over Miles kun je een kijkje nemen op de website over Miles of een mail sturen naar oprichter Martin van der Weg. Meer informatie over de Stichting Bestaanskracht vind je op Stichtingbestaanskracht.nl.