Duurzaam Verblijf Verslaafden paginakop

Duurzaam Verblijf Verslaafden

Duurzaam Verblijf Verslaafden

Het Duurzaam Verblijf Verslaafden (DVV) verleent intensieve klinische zorg aan patiënten met dubbele problematiek in de regio Den Haag.

Op deze afdeling komen patiënten voor een langere periode in zorg. Het gaat om patiënten waarvan duidelijk is dat zij zich moeilijk staande kunnen houden in de huidige maatschappij, waardoor er overlast ontstaat. Door het bieden van een langdurige opname wordt getracht psychiatrische problemen en verslaving te stabiliseren. Het verblijf is daarmee een afdeling voor patiënten met complexe problematiek. De afdeling is onderdeel van het Centrum Dubbele Problematiek.

Langdurige opname

Een verslaving, naast een psychiatrische stoornis, beïnvloedt het beloop van de stoornis negatief. Voor de doelgroep van het DVV geldt dat mensen problemen hebben op  verschillende levensgebieden zoals wonen, opleiding en financiën. Eerdere zorg heeft niet geholpen en ze zijn in aanraking gekomen met justitie. Deze afdeling geeft patiënten voldoende tijd om te leren omgaan met de diverse problemen. Op het DVV is daarom aandacht voor zowel de stoornis als de problemen die iemand in zijn leven heeft. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

Doelgroep

De doelgroep van het Duurzaam Verblijf betreft volwassen chronisch verslaafden met ernstige bijkomende problematiek op psychiatrisch gebied. Er is onvoldoende perspectief op behandeling in de reguliere zorg. Diverse voorgaande behandeltrajecten of maatregelen hebben geen duurzaam effect gehad.