Electro Convulsie Therapie (ECT) kop

Electro Convulsie Therapie (ECT)

Electro Convulsie Therapie (ECT)

ECT, elektroconvulsieve therapie, blijkt in onderzoek de meest effectieve behandeling bij ernstige depressies, zelfs als medicijnen niet werken. De behandeling gebeurt onder narcose, dus als cliënt maak je dat zelf niet mee.

Hoeveel mensen kiezen jaarlijks voor ECT?

Zo'n 900 mensen worden jaarlijks met ECT behandeld in Nederland. Bij het ECT centrum Haaglanden van Parnassia Groep behandelden we in 2021 120 individuele cliënten, de meesten voor depressieve klachten.
Een behandeling bestaat uit meerdere sessies onder narcose. Sommige cliënten waren na enkele sessies weer psychisch in evenwicht. Andere cliënten hadden verspreid over een langere tijd meer sessies nodig. In 2021 hebben we 2585 ECT sessies uitgevoerd behandeld.

ECT Behandeling in de praktijk

De ect-behandeling, ook vaak elektroshocktherapie genoemd, bestaat uit meerdere sessies onder narcose, twee keer per week. Dit gebeurt op een speciale unit in onze kliniek in de Haagse Mangostraat. Vooraf vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • medische screening met bloedonderzoek
  • ECG (hartfilmpje)
  • beoordeling door de anesthesioloog
  • psychiatrische beoordeling
  • geheugenonderzoek

Jij en je familie krijgen uitgebreid informatie over de gang van zaken rond electro convulsie therapie. Om dit alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, combineren we al deze onderzoeken en de informatie zoveel mogelijk op één dag.

Tijdens de behandeling word je begeleid door:

  • een anesthesioloog voor de narcose
  • een psychiater voor de ECT behandeling
  • een ECT verpleegkundige

Een familielid mag bij je blijven tot je slaapt. Met een korte stroompuls wordt dan een epileptische aanval opgewekt. Na een kwartier kom je bij uit de narcose, op de uitslaapkamer. Ook daar zijn ervaren verpleegkundigen aanwezig.

COVID-19 maatregelen: om de kans op besmetting te verkleinen golden er tijdelijk beperkingen voor familie/begeleiding om met de cliënt meer te gaan bij het voorgesprek of mee de ECT behandelkamer in te lopen. Momenteel is dit niet meer actueel, maar de situatie kán in de toekomst veranderen, zodat de beperkingen opnieuw worden ingesteld.

De familie/begeleiding wacht in de wachtruimte tot de cliënt klaar is en door de verpleegkundige terug naar de wachtruimte/eetkamer wordt gebracht.

De ect-behandeling kan gestart worden vanuit de kliniek tijdens een opname, maar ook vanuit huis via een verwijzing door een psychiater naar de ECT polikliniek. In dit laatste geval blijf je wel na de eerste twee behandelingen ‘een nachtje over’ in de kliniek ter observatie. Als dit zonder bijzonderheden verloopt, mag je na de volgende behandelingen nog dezelfde dag naar huis.
Behandeling op verzoek van andere behandelcentra gebeurt in principe altijd volledig poliklinisch, d.w.z. dat je dezelfde dag nog teruggaat naar de behandellocatie waar je opgenomen bent.

Resultaten van de Electro Convulsie Therapie

De bedoeling van de ect-behandeling is de verstoorde balans in je denken te herstellen. Verbetering kan vaak al na enkele sessies optreden, vooral bij de ernstigere depressies. Meestal zijn cliënten binnen 12 keer opgeknapt, zo niet, dan passen we de behandeling aan. Als ect therapie de enige behandeling is waar cliënten op in balans blijven, kan de behandeling ook als onderhoudsbehandeling worden gegeven om de paar weken.