Aanmelden ECT kop

Aanmelden ECT

Aanmelden ECT

Een aanmelding voor ECT kan alleen door een psychiater worden gedaan. Dit is belangrijk voor een goede nazorg en begeleiding tussen de ECT sessies door. Bovendien is het een vereiste van de zorgverzekering.

Als u in aanmerking denkt te komen voor ECT, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend psychiater. Die kan via deze site een aanmeldingsformulier aanvragen.

Formulier

Aanmelden ECT

Aanvraag ECT behandeling

Aanvraagformulier ECT behandeling Parnassia

Je verzoekt via dit formulier een ECT behandeling voor jouw patiënt bij Parnassia. Om jouw verzoek goed te kunnen afhandelen ontvang je van ons een specifiek aanvraagformulier per mail. Het ingevulde formulier stuur je retour aan ect@parnassia.nl. Maak gebruik van veilig mailen wanneer je patiëntgegevens verstuurt.

Iedere dinsdagmiddag worden aanmeldingen besproken en hierna neemt de ECT-afdeling contact met jou op om het vervolg met jou te bespreken.

Je verzoekt via dit formulier een ECT behandeling voor jouw patiënt bij Parnassia. Om jouw verzoek goed te kunnen afhandelen ontvang je van ons een specifiek aanvraagformulier per mail. Het ingevulde formulier stuur je retour aan ect@parnassia.nl. Maak gebruik van veilig mailen wanneer je patiëntgegevens verstuurt.

Iedere dinsdagmiddag worden aanmeldingen besproken en hierna neemt de ECT-afdeling contact met jou op om het vervolg met jou te bespreken.

Naam verwijzend psychiater null
Telefoonnummer null
Korte toelichting Indien van toepassing