Polikliniek Zeldzame Psychiatrie (UPS) kop

Polikliniek Zeldzame Psychiatrie (UPS)

Polikliniek Zeldzame Psychiatrie (UPS)

De polikliniek UPS (Uncommon Psychiatric Syndromes) richt zich op het stellen van een diagnose bij mensen met weinig voorkomende psychische problemen. Verwijzen is dan ook alleen mogelijk door specialistische medici.

Wat is de polikliniek UPS?

De polikliniek UPS is een diagnostisch centrum gespecialiseerd in zeldzame of moeilijk te objectiveren psychiatrische ziekten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Katatonie / dissociatie / schemertoestand
  • Metamorfopsieën / Alice in Wonderlandsyndroom
  • Muzikale hallucinaties
  • Somatische hallucinaties
  • Coenesthesiopathieën
  • Zoantropie
  • Metabole oorzaken van psychische klachten (hyperhomocysteïnaemie, etc.)
  • Psychiatrische beelden door neurolues / HIV
  • Charles Bonnetsyndroom

Poliklinisch

Patiënten kunnen hier uitsluitend poliklinisch onderzocht worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een opname mogelijk. Voor nadere diagnostiek, of voor het starten van een gespecialiseerde behandeling.

Verwijzing door specialisten

De polikliniek UPS is een derdelijns diagnostisch centrum. Dat betekent dat alleen medisch specialisten hiernaar kunnen verwijzen. Na afronding van de diagnose worden patiënten met een behandeladvies terugverwezen naar de eigen specialist.