Opname voorkomen/vervangen kop

Intensieve behandeling thuis

Intensieve behandeling thuis

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien je door psychiatrische problemen in crisis bent of dreigt te raken en er een opname indicatie is. Het IBT voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis. IBT is daarmee een  “ambulante open opname afdeling”.

Je huis is een centrale plaats in jouw leven. De visie van IBT is dan ook dat beter worden het beste thuis kan plaatsvinden. Indien je zelf de keuze hebt gemaakt thuis behandeld te willen worden, zet je, in samenwerking met jouw naaste omgeving en je ambulante behandelaar (als aanwezig) de behandeling op.

De behandeling

De behandeling richt zich op stabilisatie van jouw psychische klachten in je thuissituatie. Hoe we dit doen, hangt af van jouw persoonlijke situatie en je eerdere ervaringen en voorkeuren. De frequentie van de huisbezoeken wordt in overleg met jou bepaald en kan in uitzonderlijke situaties tot 3 x per dag plaatsvinden. De behandeling van het IBT team duurt maximaal zes weken. Zodra het beter met je gaat en je minder intensieve zorg nodig hebt, wordt de frequentie van de huisbezoeken afgebouwd  en uiteindelijk neemt jouw ambulante behandelaar de behandeling weer helemaal over. Mocht je nog geen ambulante behandelaar hebben, dan melden we je hiervoor aan.

Voorbeelden van behandelinterventies zijn:

  • zorg voor een goede dagstructuur en activiteiten,
  • ontspanningsoefeningen,
  • instelling op medicatie,
  • diagnostiek,
  • gedragstherapie,
  • crisissignaleringsplan,
  • systeemgesprekken