Hulp bij dementie kop

Hulp bij dementie

Hulp bij dementie

Allereerst onderzoeken we of jouw klachten ‘normaal' zijn bij het ouder worden of horen bij ziektes die ouderen vaak ervaren. We doen uitgebreid onderzoek op een van onze poliklinieken en bij je thuis.

Als je de diagnose dementie te horen krijgt, dan is dat zeer ingrijpend. Je hebt waarschijnlijk veel vragen. Onze aanpak is erop gericht je zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is. Samen met jou richten we ons op:

  • vermindering van psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is)
  • verbetering van de kwaliteit van je leven

Gespecialiseerde teams 

Er zijn verschillende teams die je kunnen helpen. Zo zijn onze geriatrie-teams gespecialiseerd in cognitieve stoornissen in combinatie met plotselinge verwardheid (Delier), hallucinaties en andere psychiatrische symptomen. En ons DOC-team in Noord-Holland onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met klachten die mogelijk wijzen op dementie.  

Wanneer dat nodig blijkt, nemen we je op in een van onze klinieken.

Ondersteuning aan naasten en familie

Parnassia biedt diverse mogelijkheden om naasten en familie te ondersteunen.

Lees meer over hulp bij dementie in onze folders