Hulp bij verstandelijke beperking en psychische klachten kop

Hulp bij verstandelijke beperking en psychische klachten

Hulp bij verstandelijke beperking en psychische klachten

Onze hulpverleners zoeken samen met jou naar oplossingen. Daarbij richten we ons vooral op jouw mogelijkheden en die van jouw omgeving.

Wij hanteren bij onze aanpak de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Steun voor naasten en familie

Familie betrekken we nauw bij de zorg. Klaar staan voor iemand met een verstandelijke beperking en psychische klachten kost veel energie, emoties en tijd. Wij bieden diverse mogelijkheden om naasten te ondersteunen.

Consultatie

Ook hulpverleners zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen een beroep doen op onze specialisten.

Klinisch Centrum Nootdorp

Klinisch centrum Nootdorp is een behandelcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen. De kliniek is opgericht door Ipse de Bruggen (VG) samen met Parnassia Groep.