Onze locaties kop

Klinisch Centrum Nootdorp

Klinisch Centrum Nootdorp

Klinisch Centrum Nootdorp biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Deze zorg biedt Parnassia in samenwerking met Ipse de Bruggen.

Bij Klinisch Centrum Nootdorp werkt een team van deskundigen. Zij onderzoeken je geven je advies voor jouw eventuele behandeling en begeleiding. We kunnen je ook zelf behandelen of tijdelijk opnemen. Het doel is dat je jouw gewone leven weer kunt oppakken.

Onze behandeling is bijvoorbeeld gericht op verwerking van trauma’s, op het aanpassen van gedrag of het leren van vaardigheden. Er zijn veel soorten behandeling mogelijk zoals: medicijnen, gedragstherapie, speltherapie, logopedie, fysiotherapie, psychomotorische therapie of EMDR.