Paginakop ontwrichte behandelrelatie

Training omgaan met ontwrichting

Training omgaan met ontwrichting

In het kader van kennisoverdracht op het gebied van ontwrichtende situaties is er voor verwijzende afdelingen een training samengesteld: de training Omgaan met ontwrichting. Deze training kan een bijdrage leveren aan de inzichten en het probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Hierbij wordt de deelnemer gezien als onderdeel van een behandelsysteem waarin een ontwrichte behandelsituatie kan ontstaan. In de training wordt aandacht besteed aan het hele systeem en aan de rol van de deelnemer in dit geheel.

Inhoud van de training

Op een methodische wijze worden verschillende invalshoeken en werkwijzen aangeboden om ontwrichting (tijdig) te signaleren, te analyseren en mogelijke oplossingen te genereren. De praktijkvoorbeelden die deelnemers aandragen worden als materiaal gebruikt tijdens de werkvormen. Een zelfgekozen onderwerp voor de projectopdracht loopt als een rode draad door de training. Eenmaal per jaar vindt er een training plaats waar elke afdeling uit ons verzorgingsgebied deelnemers voor kan aanmelden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een in company training op maat, bijvoorbeeld wanneer er meerdere afdelingen binnen een instelling in de training geïnteresseerd zijn of wanneer een heel team de training wil volgen.

Certificaat

Wanneer de deelnemer maximaal 1 dag heeft gemist, ontvangt hij of zij een certificaat.

Trainingsdata en locatie

De training wordt elk voorjaar gelijktijdig gegeven bij drie Klinieken voor Intensieve Behandeling; in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Aanmelden voor de training in bij het CIB in Den Haag kan vanuit de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Aanmelden en kosten

Nieuwe trainingsdata zijn nog niet vastgesteld. Er kan wel een vooraanmelding gedaan worden door een e-mail te sturen naar Kibcursus@parnassia.nl onder vermelding van uw naam, functie, werkadres, afdeling en instelling waar u werkzaam bent. We houden u daarna op de hoogte van nieuwe trainingsdata.