Paginakop ontwrichte behandelrelatie

Consultatie bij ontwrichte behandelrelatie

Consultatie bij ontwrichte behandelrelatie

Bij ontwrichting is de normale situatie verstoord. We bieden hulp in deze situatie door middel van consultatie. Het doel van consultaties is het beschikbaar stellen van expertise aan de ggz om hulpverleners te ondersteunen in hun onderlinge interactie en de interactie tussen het team en de cliënt. Hiermee helpen wij hulpverleners bij het (h)erkennen van processen die een rol spelen in de ontwrichting.

Niveaus consultatie

Net als de ontwrichting kan consultatie op verschillende niveaus plaatsvinden:

  • Cliëntgericht: bijvoorbeeld een bejegeningsadvies.
  • Teamgericht: bijvoorbeeld advies rond het omgaan met risicovol beleid of heftige gevoelens die spelen bij teamleden rondom een cliënt.
  • Organisatiegericht: bijvoorbeeld advies over de behandelsetting.

Consultatie kan (onderdeel van) de vraagstelling zijn bij aanmelding van een cliënt. In sommige gevallen is consultatie voldoende ondersteuning voor het verwijzende team om de behandeling weer vlot te kunnen trekken en is opname in het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) niet nodig. Daarnaast wordt standaard een (verpleegkundige) consultatie aangeboden aan het verwijzende multidisciplinaire team wanneer een cliënt vanuit de gesloten afdeling van het CIB wordt teruggeplaatst naar de verwijzende instantie. Tijdens deze consultatie staat de vraagstelling van de verwijzer centraal en gaat het met name over de bejegening van betrokken cliënt en de dynamiek in het team die daarmee samenhangt.