Depressie kop

Hulp bij depressie bij ouderen

Hulp bij depressie bij ouderen

Parnassia is specialist in behandeling van ouderen die last hebben van een depressie en woonachtig zijn in Den Haag Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

De levensfase waarin een ouder persoon zich bevindt vraagt een andere benadering dan bij jongere volwassenen. Ook speelt een rol dat op oudere leeftijd psychiatrische aandoeningen zich anders uiten. Wij doen dit vanuit vier locaties verspreid over Den Haag. Je vindt er altijd wel eentje in jouw buurt. Zo nodig leggen wij huisbezoeken af.

Behandeling van depressie bij ouderen

Denk je dat een oude dag zonder sombere buien niet mogelijk is? En denk je dat een depressie bij jouw leeftijd hoort? Dat is zeker niet zo. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat oudere volwassenen net zo goed van een depressie kunnen herstellen als jongere. Afhankelijk van jouw klachten maken wij samen met jou een behandelplan dat aansluit bij jouw persoonlijke situatie. De behandeling kan bestaan uit:

Behandeling van een bipolaire stoornis bij ouderen

Parnassia is ook gespecialiseerd in de behandeling van ouderen die last hebben van een bipolaire stoornis. De levensfase waarin iemand zich bevindt vraagt namelijk een andere benadering dan bij jongere volwassenen. Ook speelt een rol dat op oudere leeftijd psychiatrische aandoeningen zich anders uiten.

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar met medicijnen en therapie worden de klachten verminderd. De extreme stemmingswisselingen van manie en depressie nemen af en worden soms zelfs voorkomen. Dat gebeurt door een combinatie van:

  • medicijnen
  • psycho-educatie
  • zelfmanagement.

Medicijnen

Het is belangrijk om de symptomen van een manische of depressieve periode zo snel mogelijk te verminderen. Iemand met een manisch-depressieve stoornis heeft diverse klachten. Een arts bepaalt aan de hand van de klachten de juiste medicatie. De meeste mensen met een bipolaire stoornis gebruiken voor langere tijd medicijnen. Zo blijft hun stemming stabiel en voorkomen ze een nieuwe depressie of manie.

Psycho-educatie

Ook meer kennis over de manisch-depressieve stoornis en de symptomen ervan is belangrijk. Cursussen kunnen daarin voorzien. De voortekenen van een manische of een depressieve periode zijn namelijk een paar weken voorafgaand aan zo’n periode merkbaar. Door het herkennen van deze signalen, kan eerder hulp gezocht worden waardoor de gevolgen van de stoornis minder ingrijpend zijn. Vraag de behandelaar naar de mogelijkheden.

Zelfmanagement

Leren omgaan met de bipolaire stoornis is belangrijk voor jezelf, maar ook voor jouw omgeving. Je moet leren omgaan met de symptomen, de behandeling en de gevolgen van de ziekte.

In een therapie leren wij je tijdig een beginnende manie of depressie te herkennen. Gebeurtenissen in het dagelijks leven kunnen een aanzet geven voor een depressie. Ook weten we dat voldoende rust en structuur letterlijk rust brengen waardoor de kans op het ontstaan van een nieuwe periode verkleind wordt. Door een tijd uw dagelijkse patroon en gebeurtenissen in kaart te brengen krijg je meer inzicht in het ontstaan en beloop van uw aandoeningen. Met deze kennis kun je zelf adequaat en tijdig ‘bijsturen’ of hulp zoeken. Bespreek met jouw behandelaar de mogelijkheden.

Omgaan met depressie

Depressie en relatie

Leven met iemand die last heeft van een depressie is niet eenvoudig. Jouw omgeving gaat merken dat je

  • niet meer kunt genieten
  • geen plezier meer hebt in activiteiten
  • minder actief wordt
  • last heeft van rusteloosheid.

Deze ziekte vraagt ook van jouw omgeving energie, emoties en tijd. Het is voor jouw partner, familie, en vrienden moeilijk om te zien hoe iemand lijdt aan een depressie. Boosheid of teleurstelling zijn gevoelens waar naasten mee te maken kunnen krijgen vanuit hun wil om je te helpen.

Wij bieden diverse mogelijkheden om jouw naasten te ondersteunen.

Lichamelijke ziekten en depressie

Lichamelijke ziekten en klachten zoals ernstige pijn, herseninfarct of beroerte, Parkinson en vitaminetekorten kunnen een aanleiding zijn voor het ontstaan van een depressie. Eerst werkten al jouw lichaamsfuncties goed, maar door het ouder worden krijgt je last van lichamelijke ziekten die jouw dagelijks leven beperken. Dit kan aanleiding zijn voor een depressie. Bij ouderen staan de lichamelijke ziekten vaak op de voorgrond waardoor een depressie moeilijk of pas veel later wordt ontdekt.

Medicijngebruik

Ook medicijngebruik (waarbij je bijvoorbeeld jouw concentratie verliest of slaperig wordt) kan jouw dagelijks leven behoorlijk ontregelen, waardoor je niet meer in staat bent te doen wat je eerst gemakkelijk deed. Dit kan een depressie triggereren.

Dementie en depressie

Een veel voorkomende ziekte bij ouderen is dementie. Een aantal symptomen van dementie, zoals vergeetachtigheid en verlies van interesse en concentratie, is vergelijkbaar met die van een depressie. Dit maakt het dan vooral in het begin erg lastig om een juiste diagnose te stellen van dementie of de aanwezigheid van een depressie.

Rouw en depressie

Ditzelfde geldt voor rouw en depressie. Een aantal van de symptomen van rouw lijkt op die van een depressie, zoals slapeloosheid, verminderde eetlust of een gebrek aan energie.

Voeding en depressie

Als je last hebt van verminderde eetlust en/of een moeizame stoelgang kan het zijn dat je minder gaat eten of misschien wel helemaal niet meer, waardoor je zichtbaar gewicht gaat verliezen. Dit kan zo’n omvang aannemen dat je geen reserves meer hebt en je weerstand afneemt. Dit geeft weer een groter risico op infecties.

Depressie en alcohol

Alcoholgebruik kan een belangrijke oorzaak zijn voor het ontwikkelen van een depressie. De hoeveelheid alcohol die je als oudere veilig kunt gebruiken ligt bewezen vele malen lager dan toen je jonger was. Als je toch hetzelfde aantal glazen blijft drinken als voorheen zoals je gewend was, drink je al snel te veel. Dit kan naast andere negatieve effecten ook leiden tot een depressie.

Depressie en seks

Een depressie heeft ook effecten op jouw seksuele beleving. Geen zin hebben in intimiteit of niet meer opgewonden raken, kunnen een uiting ervan zijn. Denk niet direct dat het wel bij de leeftijd zal horen. Dat hoeft zeker niet zo te zijn.

Depressielijn; voor een luisterend oor en advies

De hulptelefoon (088 505 43 34) van de Depressievereniging staat open voor iedereen met een depressie of hun naasten. Als je belt, krijg je een ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de telefoon. Hier kun je jouw verhaal kwijt of om advies vragen. Vanuit hun eigen ervaring denken de personen van de Depressielijn met je mee over wat een goede volgende stap voor je zou zijn.

Op de volgende tijden zit er iemand voor jou klaar:

  • 10.00 uur – 12.30 uur
  • 14.30 uur – 17.00 uur
  • 19.00 uur – 21.00 uur

Het telefoonnummer is 088 505 43 34.
De kosten voor deze lijn zijn de gebruikelijke belkosten. Mailen naar de Depressielijn kan ook als je dat prettiger vindt. Ook dan zal een van de ervaringsdeskundige vrijwilligers jouw vraag beantwoorden.