Leveringsvoorwaarden ggz kop

Leveringsvoorwaarden ggz

Leveringsvoorwaarden ggz

Als je zorg krijgt van één van de organisaties van Parnassia Groep, waar Parnassia onderdeel van uitmaakt, dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van toepassing. Hierin staat aan welke afspraken wij ons als instelling moeten houden en ook welke afspraken voor jou gelden. Naast deze voorwaarden geldt wat wettelijk is geregeld.