paginakop - samenwerkingspartners

Samenwerken

200x200+dame+onderaan+trap+met+oranje+achtergrond.png

Parnassia biedt haar zorg en behandeling zo dicht mogelijk bij haar patiënten. Wij zijn van mening dat u het beste herstelt, als u zo veel mogelijk uw eigen netwerk van vrienden en familie wordt geholpen. Daarom organiseren wij onze ambulante hulpverlening vanuit de wijk.

GGZ-teams in de wijk

Onze GGZ-teams werken in een eigen postcodegebied. Door te werken op deze kleinschalige manier kunnen wij ook het beste samenwerken met andere (hulpverlenings-) instellingen die betrokken zijn bij onze patiënten.

Veel van onze patiënten hebben niet alleen goede medische en verpleegkundige zorg nodig. Ook op allerlei andere gebieden is hulp nodig. Denk aan:

  • lichamelijke verzorging
  • het op orde brengen en houden van een woning
  • het vinden van een geschikte woning
  • sociale contacten herstellen
  • financiën
  • het vinden van een passende baan
  • vrijetijdsbesteding

Samenwerkingspartners

Om al deze hulp goed te regelen hebben we een uitgebreid netwerk waarmee we intensief samenwerken.

Wij werken nauw samen met onder ander: huisartsen, gemeentes, politie, GGD, collega GGZ-instellingen, schuldhulpverlening, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, woningbouwcorporaties en bijvoorbeeld ouderenwerk in de wijk. Bekijk ook:

Samen met deze partners bieden wij de beste zorg en ondersteuning op maat, zodat iedere individuele patiënt optimaal kan herstellen.