Zorg naar gemeenten kop

Zorg naar gemeenten

Zorg naar gemeenten

Uitvoering van wet- en regelgeving zoals wet langdurige zorg, wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en wet op de jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Parnassia kan hier ook een rol in spelen. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Parnassia zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van burgers. Samen met jou bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in jouw gemeente. Een voorbeeld van een praktijksituatie is Bemoeizorg. Op de website van Parnassia groep vind je meer informatie over de accountmanager gemeenten.