paginakop - zorg naar gemeenten

Wat kan Parnassia voor uw gemeente betekenen?

200x200+simon.png

Per 1 januari 2015 zorgt nieuwe wetgeving (wet langdurige zorg, nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) voor een verschuiving van meer verantwoordelijkheden van rijk naar gemeenten.

Deze overhevelingen zorgen voor veel veranderingen in uw gemeente. Parnassia ondersteunt u graag hierbij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Parnassia zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente. Een voorbeeld van enkele praktijksituaties:

Meer informatie of contact met de accountmanager gemeenten.