Langdurige psychiatrie/EPA kop

EPA Psychiatrie

EPA Psychiatrie

We spreken bij mensen van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) als zij langer dan twee jaar lijden aan een psychiatrische stoornis en daardoor ook in de problemen komen met bijvoorbeeld hun werk, woonplek, relaties, financiën.

Ruim 250.000 Nederlanders hebben last van een ernstige psychiatrische aandoening waarvoor intensieve en langdurige behandeling noodzakelijk is. Dit heeft niet te maken met hun diagnose, maar met de duur en het verloop van hun ziekte. Mensen met een epa aandoening kunnen bijvoorbeeld kampen met

Deze ziekten worden gekenmerkt door moeilijke periodes, lichamelijke en geestelijke pijn. Deze mensen hebben veel problemen in het dagelijks leven, zoals moeite met werk, relaties, soms ook met persoonlijke hygiene. Vaak is er sprake van schulden, soms mondt hun manier van doen zelfs uit in bemoeienis van politie of justitie.

EPA cliënt naasten

Ook op de naasten heeft de heftigheid van hun ziekte grote impact. Niet in de laatste plaats omdat het hebben van een psychiatrische stoornis in Nederland nog steeds geen makkelijk onderwerp van gesprek is. Er is veel onbegrip, iemand met een ernstige psychische ziekte wordt al gauw voor een ‘gevaarlijke gek' versleten. Dat is heel erg, en bovendien niet waar. Mensen met ernstige psychiatrische problemen zijn juist extra kwetsbaar.

EPA psychiatrie behandeling

Gelukkig is behandeling goed mogelijk. Hiervoor is wereldwijd veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onze hulpverlening bestaat uit bewezen effectieve behandelingen voor epa cliënten. Vaak is dit een combinatie van medicijnen,  psychologische behandeling en sociaal-maatschappelijke begeleiding.