Bemoeizorg kop

Wat is bemoeizorg?

Wat is bemoeizorg?

Er zijn volwassenen en jongeren die zorg mijden of zelf niet in staat zijn om zorg te vragen. Zij hebben vrijwel altijd ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Aan hen verlenen wij bemoeizorg.

Vaak leiden de mensen aan wie wij bemoeizorg verlenen een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een beperkt sociaal netwerk, soms geen dak boven hun hoofd en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Soms veroorzaken zij overlast op straat of geluidsoverlast. Hun problemen?

  • psychische problemen
  • schulden
  • geen inkomen
  • conflicten met anderen
  • verslavingsproblemen

Hoe we zorgmijders helpen

Wij benaderen hen actief om ze weer terug op de rit te krijgen.

  • samen zetten we de problemen op een rijtje
  • we verleiden zorgmijders om zorg te accepteren
  • we motiveren hen voor de behandeling

De psychiatrische behandeling gaat hand in hand met de aanpak van andere problemen zoals schulden.

Jong Volwassenen Team

Het Jong Volwassenen Team heeft jong volwassenen in behandeling met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Hun leeftijd ligt tussen 16 en 25 jaar en meestal komen ze moeilijk aan bij de reguliere zorg. Naast psychiatrische en verslavingsproblemen is vaak sprake van sociale/maatschappelijke/financiële en huisvestingsproblemen.

Wij werken in Den Haag en Rijswijk.