Jong Volwassenen Team top

Wat doet het Jong Volwassenen Team?

Wat doet het Jong Volwassenen Team?

Het Jong Volwassenen Team heeft een brugfunctie tussen jeugd- en volwassenen psychiatrie. Wij bestaan uit 8 tot 10 teamleden, waaronder een psychiater, een psychiater in opleiding, een verpleegkundig specialist, een gezinstherapeute, een ervaringsdeskundige en casemanagers.

Wat bieden wij

De behandeling is gericht op het verminderen van of leren omgaan met de gevolgen van de psychiatrische stoornis. Onze herstel ondersteunende zorg is verder gericht op verschillende levensgebieden zoals wonen, opleiding, werk en/of dagbesteding en financiën. De aspecten komen in het behandelplan aan bod, waarbij de patiënt zelf kan aangeven waarbij hij of zij hulp wil ontvangen. Wij bieden enkelvoudige diagnostiek en behandeling. Als er uitgebreide diagnostiek of specifieke behandelingen nodig zijn, zorgen wij voor een verwijzing naar het betreffende gespecialiseerde zorgprogramma. Dit kan zowel een andere polikliniek zijn, als een opname op een kliniek.

Patiënten hebben twee vaste casemanagers, maar kunnen door alle leden van het team begeleid worden als daar indicatie voor is. Ze worden minimaal een keer per jaar door de psychiater begeleid. Ook wordt er lichamelijke screening en een bloedonderzoek aangeboden. Patiënten krijgen ondersteuning aangeboden in de vorm van gesprekken, praktische ondersteuning en als het nodig is, wordt ook medicatie voorgeschreven. Wij kunnen patiënten zowel thuis opzoeken als bij ons op de polikliniek ontvangen. Daarbij bieden wij indien gewenst ondersteuning voor de familie. Wij werken ook samen met andere hulpverleners, zoals woonvormen en sociale teams van de gemeente.

Voor wie zijn wij er

Het team is er voor jeugdigen uit Den Haag van 16 tot 25 jaar met een psychiatrische aandoening die vanuit hun complexe problematiek op meerdere levensgebieden zijn vastgelopen en niet of moeizaam in zorg komen. De patiënten kunnen aangemeld worden met een leeftijd tot en met 23 jaar en stromen uiterlijk uit als zij 25 jaar zijn.

Aanmelden

Mail met jongvolwassenenteam@parnassiagroep.nl of ga direct naar het aanmeldformulier regio Den Haag.