Nieuws

Nieuws van Parnassia

14 september 2020

regulier_200+x+200+video+Interventie+Ouderenzorg.jpg
Leren omgaan met gedragsstoornissen bij ouderen

Door de vergrijzing komen er steeds meer kwetsbare ouderen bij wie gedragsstoornissen kunnen voorkomen. Die kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door dementie, maar er kan ook sprake zijn van andere problematiek/ziektebeelden.
Zowel in de thuissituatie als in zorginstellingen hebben mantelzorgers en professionele zorgverleners soms onvoldoende kennis van dergelijke gedragsstoornissen. Ondersteuning in het ermee (leren) omgaan schiet vaak tekort. Dit kan leiden tot gevoelens van onmacht en incompetentie, oplopende stress en overbelasting.

Voor mantelzorgers en professionele zorgverleners van kwetsbare ouderen biedt Parnassia Video Interventie Ouderenzorg (VIO), waarin zij via videofeedback en oefenopdrachten leren omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag. Door deze interventie neemt de draagkracht, het zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij de mantelzorgers of professionele zorgverleners toe. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de zorgrelatie, de spanningen lopen minder op, er zijn minder escalaties in het gedrag van de patiënt en de gedragsstoornissen nemen af of worden als minder belastend ervaren.

Video Interventie Ouderenzorg is beschikbaar in de regio’s Noord-Holland en Haaglanden. Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar:

DOC Midden-Kennemerland
A.Aberkrom@parnassia.nl

DOC Zaanstreek/Waterland
M.Hansma@parnassia.nl

Geriatrieteam Den Haag
c.vanduivenbode@parnassia.nl
b.jongste@parnassia.nl