Nieuws

Nieuws van Parnassia

17 maart 2021

personeel+EPA+LVB+200.jpg
Woensdag is uitgeroepen tot ‘wandelwoensdag’ op de EPA/LVB afdeling waarbij patiënten en personeel samen in actie komen en buiten gaan wandelen over het groene terrein, ook wel landgoed Duin en Bosch. Wandelen met patiënten is op zich niets nieuws, maar wel dat verpleging, studenten, herstelcoaches en een ervaringsdeskundige het goede voorbeeld geven en mee wandelen. Hiermee komen ook de inactieve(re) patiënten in beweging en dat gezondheidsvoordeel is enorm!

De ‘extra handen’ bieden meer mogelijkheden om verschillende afstanden met de patiënten te wandelen: van een rondje om de kliniek tot een grote ronde over en nabij het terrein. Voor extra motivering wordt het aantal stappen en afgelegde meters opgeteld om met elkaar denkbeeldig naar kaasstad Alkmaar te wandelen. Het verbindt om met elkaar tot een gezamenlijke prestatie te komen.

Herstelcoach Sheila sprak op een dag uit dat het haar een droom leek om met alle patiënten én collega’s buiten te wandelen. “Nu zijn het vaak dezelfde patiënten die meegaan en alleen ben ik beperkt in de begeleiding”. Dit idee had net een zetje nodig waarop Sheila en fysiotherapeut Hester in overleg met de afdeling het plan verder uitwerkten tot de Parnassia social walk, voor patiënten ‘wandelwoensdag’.

 

Wandelen is een laagdrempelige activiteit en het buiten zijn, prikkelt de zintuigen. De zon, het groen en het fysiek in beweging zijn is heilzaam voor je gemoedstoestand. Uit onderzoek blijkt dat dit met name geldt voor mensen met somberheid en depressie (Beute & de Kort 2017). Psychiater Ronnet Kwant moedigt dit project aan maar werkt op woensdag helaas elders. “Het kan alleen maar positief bijdragen in de behandeling!”

De frisse neus en het groene afwisselende decor haalt je even uit de vaste patronen. Naast deze directe effecten zijn er natuurlijk de voordelen op de lange termijn zoals afname van medicatie, een sterker en fitter lichaam en meer veerkracht.

Wandelen is ook erg geschikt om met creativiteit te variëren, bijvoorbeeld wandelen met gewichtjes, stokken of tempo wisselingen. Dit is een leuke uitdaging voor studenten om als studieopdracht uit te werken. En dan ook voor de MBO-V en HBO-V studenten, want nogmaals, ‘in beweging’ zijn beïnvloedt de behandeling en kan gezien worden als ‘actief medicijn’.

Onder patiënten wordt ook ‘mensen in herstel’ verstaan.

Meer informatie bij Hester van Urk, via h.vanurk@parnassia.nl of bel naar 088 358 0909 (dinsdag en vrijdag).