Nieuws

Nieuws van Parnassia

29 januari 2018

In september 2017 startten startte de nieuwe lichting studenten van De Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan bij het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia . Nu, twintig weken later, presenteerden deze  zorgprofessionals in spe een innovatieve manier om de gegevensoverdracht van patiënten die opgenomen zijn binnen de Acute Keten te verbeteren.

Het ZIC  van Parnassia heeft als doel om de opleiding dichter bij de praktijk te brengen, en omgekeerd en heeft zich volgens initiatiefnemer Sergej Koopmans absoluut bewezen. “ Deze groep  studenten hebben  de gegevensoverdracht van patiënten die opgenomen zijn binnen de Acute Keten onder de loep genomen. Met als resultaat een helder en praktisch advies en implementatieplan  om dit proces te optimaliseren.”

We zijn ontzettend trots op de manier waarop deze zes studenten zich in een korte tijd wegwijs hebben gemaakt in onze organisatie en de complexiteit van problematiek waar ze dagelijks mee te maken hebben gehad.  Ook vanuit de Parnassia Academie willen wij hen hartelijk feliciteren met het behalen van het ZIC-certificaat.

v.l.n.r: Kirsten Rovers Rosemary Chebesi, Marleen Kaptein, Valérie Buijze, Rumeysa Taskir, en  Richard Maarschalkerweerd.

 

Zorg Innovatie Centrum

Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia is een innovatiewerkplaats waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Excellente studenten van mbo en hbo vanuit verschillende jaargangen maken in een periode van 20 weken kennis met de GGZ. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de GGZ vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de GGZ.

De studenten van het ZIC volgen een deel van onderwijs samen binnen Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- en een hbo-docent. Het middaggedeelte van de lesdag wordt ingevuld door professionals vanuit Parnassia. Studenten komen één keer per twee weken bij elkaar voor onderwijs en werken hier samen om te komen tot innovaties en verbeteringen.

Zorg Innovatie Centrum van Parnassia werd onlangs gepresenteerd als Koploper binnen Zorgpact. Hiermee is het initiatief erkend als innovatieve samenwerking binnen zorg en welzijn, die zich richt op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst.