Nieuws

Nieuws van Parnassia

30 juni 2015

250x198+ovp.png

De uitstekende resultaten van de Opvang Verwarde Personen (OVP) hebben ertoe geleid dat sinds 1 mei 2015 ook de gemeente Rijswijk is aangehaakt. Rijswijk kiest ervoor niet een eigen voorziening hiervoor op te zetten, maar aan te sluiten bij de opvang in het Hoofbureau van Politie in Den Haag.

De OVP heeft duidelijk zijn meerwaarde bewezen voor de Haagse verwarde personen die in aanraking komen met de politie. In een jaar tijd zijn 2.500 mensen behandeld. Zo'n 95 procent van de verwarde mensen is vanuit de OVP begeleid naar een passende vorm van zorg..

In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam van Parnassia verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Palier levert in dit zorgteam forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering. Het concept voor de Opvang Verwarde Personen is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag, de Politie eenheid Den Haag en het parket Den Haag. Het voorziet in het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor acute zorg dan wel strafrechtinterventies bij verwarde personen.