Nieuws

Nieuws van Parnassia

16 april 2018

Studenten+ZIC

De redactie van website De Nieuwe Praktijk heeft een leuk artikel geschreven over het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia. Op het ZIC werken studenten van Parnassia samen met zorgprofessionals, docenten en patienten aan vernieuwende oplossingen voor uitdagingen in de zorg. Zo krijgen ze meer begrip voor elkaar en voor het werk in de ggz.

Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) is een programma voor mbo- en hbo-studenten die stage lopen of werken en leren bij Parnassia. Vanuit het perspectief van de afdeling waarop ze werken, kijken de studenten van het ZIC naar uitdagingen binnen de ggz. ‘Het is echt een nieuwe, innovatieve vorm, omdat mbo en hbo bij elkaar zitten. Het hbo krijgt mbo-les, en andersom. De studenten pakken gezamenlijk een probleem aan en proberen innovatieve oplossingen te verzinnen’, vertelt initiatiefnemer Sergej Koopmans.

Nieuwe wegen ontdekken

Het ZIC komt als programma bovenop de reguliere school- en stageopdrachten van de studenten. Wil een student meedoen, dan moet hij eerst solliciteren. ‘We hebben altijd meer aanmeldingen dan plekken. Niet iedereen is op dit moment in zijn leertraject klaar voor het ZIC. Bij het sollicitatiegesprek kijken we vooral naar motivatie, niet alleen naar basale competenties. Ook passie, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht zijn belangrijk. We willen niet de beste studenten, maar zoeken juist studenten die durven te falen en nieuwe wegen gaan ontdekken.’

Doorstromen

Elk half jaar begint een nieuwe groep studenten aan het programma. Iedere twee weken is er een lesdag. Die wordt soms verzorgd door het ROC Mondriaan, soms door de Haagse hogeschool. ‘Studenten volgen deze lessen gezamenlijk en daardoor worden zowel mbo- als hbo-studenten uitgedaagd om meer samen te werken en inzicht te krijgen in elkaars leeromgeving. Zo bevorderen we de doorstroom van mbo-verpleegkunde naar hbo-verpleegkunde ook. Mensen zien dat ze verder kunnen, zowel op praktisch als theoretisch gebied.’

Innovatieve overdracht

Twee jaar geleden merkte de eerste groep ZIC-studenten dat de overdracht van patiënten tussen verschillende afdelingen verbeterd kon worden. ‘Doordat alle studenten van verschillende afdelingen komen, weten ze waarom zij dingen op een bepaalde manier doen, maar leren ze ook hoe het anders kan. Ze hebben toen gezocht naar een algemeen overdrachtsproces.’

Geen afgetimmerd project

De groep kwam uit op de SBARR, een Amerikaanse communicatiemethode die gericht is op het vragen – en krijgen – van de informatie die je nodig hebt; niet meer en niet minder. ‘De studenten hebben zelf bedacht dat dat bij Parnassia ook toegepast kon worden. Iedere ZIC-groep werkt aan een eigen onderdeel, maar met elkaar zorgen ze dat er een werkbaar product ontwikkeld wordt. De ZIC-groep die nu bezig is kijkt wat patiënten en medewerkers nodig hebben om de SBARR te gaan gebruiken, bijvoorbeeld een app, een aanvulling op het elektronisch patiëntendossier of een overdrachtsformulier. Ik kan me nu al voorstellen dat de volgende groep aan de slag gaat met de daadwerkelijke inzet van die tool. Maar dat besluiten ze zelf, het is niet de bedoeling dat ze een heel afgetimmerd project krijgen.’

Student als ambassadeur

Het ZIC moet mbo- en hbo-studenten verbinden en aankomende professionals enthousiast maken over het werk in de gezondheidszorg – en dan specifiek de geestelijke gezondheidszorg. ‘We horen vaak van studenten dat de ggz niet hun eerste stagekeuze was, maar als de stage voorbij is willen ze graag blijven. Het beeld dat studenten hebben van de ggz komt niet overeen met wat ze ervaren binnen Parnassia. Dat is voor ons een signaal om meer naar buiten te treden en de studenten ook als ambassadeurs van onze organisatie te zien. Want juist in de ggz kun je het verschil maken voor mensen.’